2. OKTÓBER 2014

Žilinská župa a spoločnosť Kia Motors Slovakia pokračujú v spolupráci

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 2. september 2014

 

Aj počas roku 2014 zostáva spoločnosť Kia Motors Slovakia naďalej verná spolupráci so Žilinský samosprávnym krajom. Už túto jeseň sa dočká svojej finálnej podoby úsek spoločného projektu budovania cyklotrasy BikeKia, lemujúcej nevšednú prírodnú scenériu od Hradu Budatín po Hrad Strečno. Jeden z najvyužívanejších úsekov od sútoku riek Váh a Kysuca pri Budatínskom parku po novovybudovaný cyklochodník prepájajúci Budatínsky most s cyklotrasou bude vyasfaltovaný ešte do konca tohto roka. Župa sa tak posunie o krok bližšie k svojmu zámeru vybudovať bezpečnú cyklotrasu, ktorá je svojou úrovňou náročnosti vhodná pre všetky vekové kategórie. ,,Som nesmierne rád, že spolupráca so spoločnosťou Kia Motors Slovakia prináša svoje ovocie. V relatívne krátkom časovom horizonte trvania vzájomnej kooperácie sa nám podarilo prispieť k zlepšeniu stavu cyklotrás v celom Žilinskom kraji. A v projekte BikeKie sme dokonca pristúpili k budovaniu novej cyklotrasy spájajúcej naše vzácne historické dominanty,“ uviedol župan Juraj Blanár. Okrem nového 500 metrového povrchu spomenutého úseku pristúpi Žilinský kraj vďaka finančnej podpore Kie k obnove vybraných cyklotrás v regióne Turiec v rozsahu 106 km. V príprave je aj elektronický sprievodca, ktorý cyklistov prevedie 50-timi najkrajšími cyklocieľmi v Žilinskom kraji. 

Otvorenie tohtoročnej cyklistickej sezóny prebehlo symbolicky čistením okolia cyklotrasy od Hradu Budatín po Hrad Strečno, ktorého sa zúčastnili študenti Strednej odbornej školy stavebnej, ale i široká verejnosť. Deň detí samospráva strávila v spoločnosti rozprávkových bytostí, ktoré deti stretávali na jednotlivých stanoviskách po cyklotrase. Malí cyklisti boli na konci trasy odmenení zaujímavými cenami. No a záver sezóny bude patriť opäť čisteniu, lebo tak, ako možno s nadšením konštatovať nárast cyklistov, priamo úmerne s nimi pribúda na trasách aj množstvo odpadkov. Čistenie úseku od Hradu Budatín po Vodné dielo sa uskutoční 16.októbra 2014

 

Mgr. Peter Kubica
riaditeľ

odbor informácií a zahraničných vzťahov

            Pozvánka