30. október 2020

Žilinská župa rozbehla veľkú obnovu internátu pre zdravotníkov

 

 

27.10.2020, Žilina - Internát na Strednej zdravotníckej škole v Žiline prechádza veľkou rekonštrukciou za viac ako 2,2 milióna eur. Stavebné práce by mali trvať rok.

Internát prejde kompletnou obnovou. ,,Ide naozaj o hĺbkovú rekonštrukcia, v podstate ostanú zachované len nosné konštrukcie a všetko ostatné bude riešené v novom modernom prevedení. Demontuje sa obvodový plášť a nahradí sa novými konštrukciami, zrealizuje sa výmena rozvodov inžinierskych sietí," povedal riaditeľ odboru investícií ŽSK Peter Mrvečka. V rámci prác dôjde aj ku kompletnej výmene okien a dverí, vykoná sa celková modernizácia objektu.

Internát je potrebné komplexne zrekonštruovať naraz, nebolo možné to realizovať po častiach ani za čiastočnej prevádzky internátu. Z toho dôvodu je Školský internát pri Strednej zdravotníckej škole v Žiline uzatvorený od školského roka 2019/2020. ,,Žiaci, ktorí boli ubytovaní v Školskom internáte boli prerozdelení do ostatných školských internátov v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja," priblížila riaditeľka odboru školstva a športu Janka Školová. Ako dodala, žiakom bolo poskytnuté ubytovanie v troch internátoch v Žiline (pri Spojenej škole, pri Strednej odbornej škole dopravnej a pri Strednej odbornej škole stavebnej), v jednom internáte v Martine (pri Strednej odbornej škole dopravnej) a v Kysuckom Novom Meste pri v Školskom internáte pri Strednej priemyselnej škole informačných technológií. Dnes sú vzhľadom na mimoriadne opatrenia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 internáty a stredné školy zatvorené.

Stavenisko bolo odovzdané začiatkom októbra. Cena podľa zmluvy o dielo je 2 272 800 eur s DPH.