2. október 2017

Žilinská župa posúva duálne vzdelávanie vpred

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 2. október 2017

Žilinský samosprávny kraj dnes zorganizoval prvý ročník odborného seminára zameraného na aktívne využitie zákona o odbornom vzdelávaní a príprave. Ako na úvod uviedol žilinský župan Juraj Blanár, cieľom bolo otvoriť diskusiu partnerov, ktorí sú aktívnou súčasťou systému duálneho vzdelávania na Slovensku a zástupcov ministerstva, okresných úradov, stavovských a profesijných organizácií či združenia odborových zväzov. „Ako líder v oblasti duálneho vzdelávania chceme systém posúvať ďalej a prispôsobiť podmienky podľa požiadaviek tých, ktorí sú jeho súčasťou priamo v praxi. Spolupráca škôl so zamestnávateľmi je kľúčová, no je potrebné vytvoriť prostredie, v ktorom môžu prekonávať svoje limity a nastoľovať nové výzvy. Jednou z nich je aj zvýšenie záujmu práve študentov a firiem zapájať sa, a to nielen do duálneho, ale celkovo do odborného vzdelávania na našich stredných školách,“ zdôraznil predseda ŽSK. 

Žilinská župa vzdeláva v rámci duálneho systému už 27 % všetkých zapojených stredoškolákov na Slovensku, čo je podľa slov riaditeľa Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Michala Bartóka predovšetkým vďaka výraznému zastúpeniu strojárskeho a elektrotechnického priemyslu v regiónoch. „Veľmi rád konštatujem, že oproti bývalému školskému roku máme na Slovensku v systéme duálneho vzdelávania nárast o 27 % žiakov, takže posledné čísla hovoria zhruba o 1.300 žiakoch, ktorí nastúpili do systému v tomto školskom roku. Vybrali sme sa dobrou cestou, záujem zamestnávateľov, žiakov, škôl  či samosprávnych krajov sa pretavil do tohto pozitívneho čísla a ja verím, že to budúcoročné bude ešte lepšie,“ priblížil M. Bartók s tým, že víta významnú aktivitu ŽSK pri organizácii odborného seminára. „Verím, že si aj ostatné župy zoberú z toho príklad a budú pokračovať v takomto trende,“ dodal.

Počas prednášok poukázali zástupcovia stredných škôl, zamestnávateľov i zväzov na problematické oblasti, ktoré je potrebné v systéme duálneho vzdelávania riešiť. „V súčasnosti sa nedá vstúpiť do duálu vo vyšších ročníkoch, čo by prijali ako firmy, tak riaditelia škôl. Dôležitá je tiež téma kariérneho poradenstva na základných školách a vplyv výchovných poradcov na výber povolania medzi žiakmi ZŠ. Problém vnímajú všetky zúčastnené strany aj pri prijímacom procese, konkrétne sú rozporuplné prihlášky, ktoré si deviataci môžu podať nielen na jednu, ale na dve stredné školy. Zamerať sa treba i na propagáciu atraktivity odborného vzdelávania a prípravy ako takého a v rámci neho, samozrejme, aj duálneho vzdelávania,“ konštatovala riaditeľka odboru školstva ŽSK Eva Rovňanová. Najväčším problémom ale podľa nej naďalej ostáva ťažkopádnosť legislatívnych zmien. „Spolu so zamestnávateľmi a riaditeľmi často upozorňujeme na rôzne oblasti, ktoré je potrebné zmeniť či upraviť, vieme veľmi dobre špecifikovať danú úlohu a taktiež navrhnúť riešenie, ktoré sa však nepremietne do legislatívy tak rýchlo, ako by si vyžadovala aplikačná prax,“ uzavrela E. Rovňanová.

Lenka Záteková
hovorkyňa ŽSKSpodná navigácia

Aktualizácia: 03.11.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky