18. MÁJ 2015

Žilinská župa podporila vojnových veteránov Slovenska

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 18. máj 2015

Žilinský župan Juraj Blanár dnes svojim podpisom spečatil ďalšiu spoluprácu s Úniou vojnových veteránov Slovenskej republiky (ÚVV SR). Spolu s prezidentom únie Borisom Ďurkechom podpísali v kongresovej sále ŽSK Memorandum o partnerstve a spolupráci. Nadviazali tak na doterajšie aktivity vojnových veteránov, ktoré Žilinská župa podporila už v minulosti. Z grantového systému ŽSK VZN 4/2004 im v tomto roku vyčlenila pri príležitosti 70. výročia skončenia druhej svetovej vojny sumu 600 € na tematický zájazd „Po stopách UNPROFOR“ a ďalších 400 €, ktoré využije Únia veteránov na výrobu dokumentárneho filmu. „Žilinský samosprávny kraj si váži prácu všetkých vojakov, ktorí sa v zahraničných misiách zaslúžili o šírenie dobrého mena Slovenska a pričinili sa o posilneniu mieru. Preto som veľmi rád, že sa nám darí spolupracovať s takýmito inštitúciami, ktoré ich zastupujú,“ uviedol predseda ŽSK Juraj Blanár. 
Únia vojnových veteránov SR vznikla ako občianske združenie v roku 1999 a združuje vojakov, ktorí sa podieľali na plnení úloh v mierových misiách Organizácie spojených národov po celom svete. Od roku 1993 sa na týchto misiách a operáciách zúčastnilo už viac ako 17 000 slovenských vojakov. „Naša činnosť je zameraná predovšetkým na budovanie a rozvoj tradícií novodobých veteránov a starostlivosť o nich. Pravidelne organizujeme v spolupráci s našimi partnermi športové súťaže, konferencie, workshopy či humanitárne projekty a venujeme sa i prednáškovej a publikačnej činnosti,“ informoval prezident Únie vojnových veteránov Boris Ďurkech. Svojimi aktivitami majú vojnoví veteráni ambíciu stať sa rovnocenným partnerom pre Ministerstvo obrany a Ozbrojené sily SR pri zachovávaní dôstojnej pamiatky na životy obetované pri obrane mieru a v starostlivosti o pozostalých obetí mierových misií. 
Po slávnostnom podpise nasledovala krátka prezentácia ÚVV SR spolu s besedou vojakov, ktorí sa aktívne zúčastnili mierových a pozorovateľských misií v Afrike a na Balkáne spolu so študentmi žilinských stredných škôl. Žilinská župa sa po Banskobystrickom a Trnavskom kraji stala v poradí už tretím samosprávnym krajom, ktorí s vojnovými veteránmi podpísal memorandum o spolupráci.

 

Lenka Záteková
hovorkyňa ŽSK