27. jún 2017

Žilinská župa pasovala mladých remeselníkov

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 26. jún 2017 

 

Dvadsaťdeväť študentov stredných odborných škôl si dnes prevzalo z rúk riaditeľky odboru školstva ŽSK Evy Rovňanovej Listiny pre službu a remeslo. Slávnostné pasovanie absolventov učebných odborov sa uskutočnilo v reprezentatívnych priestoroch Sobášneho paláca v Bytči. Žilinská župa ich ocenila za úspešnú reprezentáciu svojej školy a Žilinského kraja v medzinárodných a celoslovenských súťažiach a za vynikajúci priemer vo svojom učebnom odbore. Okrem listiny dostali ocenení žiaci výučné listy a symbolické odznaky, ktoré im pripol zástupca cechu alebo zväzu, pod ktorý ich remeslo patrí. Aj takýmto spôsobom sa snaží župa spopularizovať odborné štúdium a zvýšiť záujem žiakov o učebné odbory a ukázať im krásu klasických remesiel. „V súčasnosti stále platí, že remeslo má zlaté dno. Absolventi stredných odborných škôl majú na trhu práce lepšie uplatnenie, pretože sa pri štúdiu zamerali na konkrétny smer či odbor, ktorému sa podrobne venovali. Trh práce ponúka množstvo pozícií, pri ktorých sa vyžaduje nielen prax v danom odbore, ale aj špeciálne vyškolenie v danej oblasti,“ uviedla riaditeľka odboru školstva a športu ŽSK Eva Rovňanová. 

Do Cechu maliarov boli symbolicky pasovaní traja študenti zo Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej z Krásna nad Kysucou, Cech predajcov a autoservisov SR sa obrazne rozrástol o piatich žiakov zo žilinskej Dopravnej akadémie a dvoch autoopravárov zo Strednej odbornej školy sv. J. Robotníka v Žiline. Štyroch študentov SOŠ stavebnej v Žiline a Liptovskom Mikuláši ocenil Cech strechárov, troch ich spolužiakov zase Cech vykurovania, tepelnej techniky a inštalácií. Najviac žiakov – deväť pasoval Slovenský zväz kuchárov a cukrárov spolu so Zväzom hotelov a reštaurácií. Traja študenti Hotelovej akadémie z Liptovského Mikuláša si prevzali symbolický odznak Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov. „Teší ma, že medzi mladými ľuďmi sa stále nájdu takí, ktorí študujú na stredných odborných školách. Okrem toho, že sa počas štúdia naučia praktické veci priamo do svojho profesionálneho života, väčšina z nich nemá problém po skončení školy nájsť si uplatnenie vo svojom obore,“ skonštatoval žilinský župan Juraj Blanár.

 

Lenka Záteková
hovorkyňa ŽSKSpodná navigácia

Aktualizácia: 28.06.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky