3. december 2020

Žilinská župa otvára brány vysokoškolákom

 

 

 

 

 

25.11.2020, Žilina - Žilinský samosprávny kraj otvára v nasledujúcom roku program stáží pre študentov domácich i zahraničných vysokých škôl. Na trojmesačnú platenú stáž je možné sa hlásiť do 31.januára 2020.

Vôbec po prvýkrát dáva Žilinská župa možnosť študentom stážovať priamo na úrade samosprávneho kraja. ,,Našim zámerom je oboznámiť stážistov s fungovaním kraja a ukázať im, aké sú zodpovednosti regiónov za chod štátu. Verím, že si odnesú cenné skúsenosti z manažovania jednotlivých kompetencií a získajú nové zručnosti a vedomosti pre ich ďalšiu pracovnú kariéru," povedala županka Erika Jurinová. Prijatý stážista bude zodpovedať za konkrétnu pridelenú agendu, ktorej riešením môže realizovať svoje kreatívne nápady a návrhy. Odborné stáže sa budú realizovať na základe Dohody o brigádnickej práci študenta s hodinovou sadzbou 4 eurá/brutto.

Absolvovať odbornú stáž na jednotlivých odboroch Žilinského samosprávneho kraja bude možné v šiestich oblastiach - kultúra, PR, marketing a propagácia kraja, regionálny rozvoj a cestovný ruch, právne záležitosti a verejné obstarávanie, ekonomika a správa majetku a doprava. Preferované budú študijné odbory zodpovedajúce vybraným oblastiam, avšak ani ďalšie študijné odbory nie sú prekážkou.

Záujemcovia o stáž môžu zaslať svoj životopis najneskôr do 31. januára 2021 a to buď elektronicky na e-mailovú adresu alebo poštou na adresu:
Mgr. Lucia Lašová
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48
011 09 Žilina

V životopise je nevyhnutné uviesť požadovanú pracovnú oblasť na základe vyššie uvedených okruhov. Vybraní uchádzači budú pozvaní na ústny pohovor.

Stáž na Úrade ŽSK by mala odštartovať v marci 2021. Trvať bude tri mesiace v rozsahu 80 hodín za mesiac. V prípade obojstrannej spokojnosti je možné stáž predĺžiť o ďalšie tri mesiace.

Viac informácií: https://www.zilinskazupa.sk/sk/aktuality/aktuality/stazuj-kraji.html


Spodná navigácia

Aktualizácia: 03.12.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky