11.október 2018

Žilinská župa oslavuje 100 rokov Československa

 

 

 


10.10.2018, Žilina – Pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa realizuje Žilinská župa sériu podujatí, konferencií, či prednášok pre učiteľov dejepisu ako i pre študentov. V Martine sú pripravené tematické exkurzie pre školy a kultúrne inštitúcie usporiadali špecializované výstavy.

 

 

V týchto dňoch si môžu návštevníci Turčianskej knižnice v Martine pozrieť dve výstavy venované pripomenutiu si 100. výročia Martinskej deklarácie a vzniku Československa. Výstavy zabezpečil Žilinský samosprávny kraj v spolupráci s Rozvojovou agentúrou ŽSK, Fakultou architektúry STU v Bratislave a Vojenským historickým ústavom. Prvou z nich je výstava Michal Milan Harminc – príbeh nestora slovenskej architektúry. Autorom druhej výstavy Legionári – naši hrdinovia Veľkej vojny 1914 – 1918 je Miloslav Čaplovič. Súčasťou otvorenia bolo aj uvedenie do života vystrihovačky budovy bývalej Tatrabanky, kde bola Martinská deklarácia prijatá.

 

Podľa predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej si regionálna samospráva každoročne pripomína významné výročia, ktoré súvisia s jeho územím a osobnosťami, ktoré tu pôsobili. ,,Takým je nepochybne aj 100. výročie vzniku Československa a Martinskej deklarácie, jedného z našich najdôležitejších dokumentov. Aby sa táto udalosť nepripomínala iba jednorazovými oslavami, realizujeme v spolupráci s našimi krajskými organizáciami sériu rôznych podujatí. Aj takýmto spôsobom chceme toto dôležité výročie osláviť a priblížiť mladej generácii,“ dodala. Prehľad podujatí je priebežne aktualizovaný na webovej stránke www.martinskadeklaracia.sk, ktorá bola vytvorená špeciálne pre túto príležitosť. Stránku v rámci súťaže stredoškolákov naprogramovali študenti Gymnázia J.M. Hurbana z Čadce a podklady poskytla aj Slovenská národná knižnica. „Prostredníctvom webovej stránky sa školy môžu prihlásiť aj na tematicky zameranú exkurziu do Martina, kde je pre nich zabezpečený lektor,“ dodal riaditeľ Rozvojovej agentúry Branislav Zacharides. 

Žilinský samosprávny kraj sa bude podieľať aj na sprievodnom programe centrálnych osláv 100. výročia Martinskej deklarácie 30. októbra, ktoré organizačne zabezpečuje Úrad vlády Slovenskej republiky. V deň osláv realizuje v Centre kresťanského vzdelávania v Martine vedeckú konferenciu Slovensko pri zrode Československa, na ktorej sa predstaví 10 prednášajúcich.

 

 

Súťaživí stredoškoláci si budú môcť otestovať svoje vedomosti v Dejepisnej súťaži k 100. výročiu Martinskej deklarácie. Zapojiť sa môžu dvojčlenné tímy, pre ktoré bude pripravený písomný vedomostný test v nasledujúcich oblastiach:
· Rakúsko-Uhorsko od vyrovnania do vypuknutia 1. svetovej vojny; 
· Slovenské národné a politické hnutie od vyrovnania do 1. svetovej vojny; 
· Prvá svetová vojna a Slováci; 
· Zahraničný odboj Čechov a Slovákov; 
· Domáci odboj; 
· Aktivity za samostatný československý štát a vznik ČSR.

Súťaž sa bude konať 26. októbra 2018 v Kongresovej sále Úradu ŽSK.
Každú školu môže reprezentovať len jeden dvojčlenný tím. 
Prihlasovanie tímov je možné do 17. októbra na odbore školstva ŽSK u pani Ivety Káčerovovej, telefonicky 041/503 22 41 alebo e-mailom: