9. Január 2018

Žilinská župa kúpila dva CT prístroje za cenu štyroch

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 9. január 2018

 

Kontrola Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) jednoznačne potvrdila, že pri nákupe CT prístrojov do dvoch regionálnych nemocníc v roku 2012 Žilinská župa viackrát vážne porušila zákon. Z kontroly ÚVO jednoznačne vyplýva, že Žilinský samosprávny kraj vtedy na čele s Jurajom Blanárom (Smer) vybral najmenej výhodnú ponuku.

„Potvrdilo sa tak, čo sme hovorili už pred rokom a pol, a teda, že kraj nakúpil dva CT prístroje do župných nemocníc maximálne nevýhodne. Za päť rokov župné nemocnice vyhodili von oknom jeden a pol milióna eur. Za sumu 2,9 milióna eur mohli kúpiť nie dva, ale štyri prístroje,“ uviedla predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová (OĽaNO).

Kontrola ÚVO podľa protokolu konštatovala, že Žilinská župa vážne porušila zákon štrnásťkrát. „Dvanásť pochybení mohlo podľa ÚVO ovplyvniť výsledok tendra. Dve porušenia zákona však podľa úradu priamo ovplyvnili výsledok súťaže. Niektoré porušenia boli viac menej formálne, ale v niektorých prípadoch bolo porušenie také závažné a okaté, že sa dá len ťažko predstierať, že išlo o chyby z neznalosti zákona, či nedbanlivosti,“ doplnila županka Jurinová.

Najzásadnejšie porušenie zákona v celom procese obstarávania je podľa ÚVO nesprávne vyhodnotenie ponúk. Komisia nezobrala do úvahy cenu servisu za päť rokov, ale iba za prvý rok. Tak vybrali víťaznú ponuku spoločnosti INTES Slovakia Poprad, napriek tomu, že ich cena bola o jeden a pol milióne eur vyššia, ako druhá v poradí.

ÚVO vo svojom protokole doslova konštatuje: „Ide o flagrantné porušenie princípu hospodárnosti a efektívnosti. V konečnom dôsledku úspešným uchádzačom sa stala spoločnosť INTES Slovakia Poprad, ktorej celková cena za predmet zákazky bola vyše dvojnásobná oproti cene druhého uchádzača.“

„Župa pod vedením Juraja Blanára nastavila pravidlá tak, že euro v jednej kolónke malo inú hodnotu ako euro v druhej kolónke. Konkrétne išlo ceny za samotný prístroj a servis. Špekulatívne sa tak dalo hrať s cenou CT a záručným servisom. Víťazná spoločnosť INTES Slovakia sa dokonca v liste priznala, že s cenou špekulovala tak, že náklady na prístroj presunula do kolónky údržba. To je v rozpore so zákonom, no napriek tomu župa vyhlásila firmu INTES za víťaza súťaže. Ak by župa nakupovala podľa pravidiel, tak by dnes v žilinskom kraji boli za tie isté peniaze o dva CT prístroje viac. Predchádzajúce vedenie župy tak obralo občanov žilinského kraja o lepšie zdravotníctvo,“ zdôraznila Jurinová.

Úradu Žilinského samosprávneho kraja teraz pre porušenie zákona hrozí niekoľkostotisícová pokuta. „Počkáme si na definitívne rozhodnutie úradu,“ dodala Jurinová s tým, že medzitým požiadali Ústav súdneho inžinierstva, aby znalecky vyčíslili spôsobenú škodu.

Podľa predsedníčky ŽSK boli zistenia také závažné, že nemali inú možnosť, ako dať vypracovať kvalifikované trestné oznámenie na neznámeho páchateľa a nechať prípad nezávisle vyšetriť, aby sa zistila miera zavinenia.

Podľa Jurinovej na úrade samosprávneho kraja prijali opatrenia, aby sa nič podobné neopakovalo. „Do procesu verejného obstarávania chceme maximálne zapojiť verejnosť i tretí sektor, napríklad už tým, že na vyžiadanie budeme emailom informovať o každej súťaži na župe,“ uzavrela Jurinová.

 

Mgr. Lukáš Milan
riaditeľ odboru 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 23.02.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky