4. JÚL 2014

Žilinská župa k prírode nie je skúpa

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 4. júl 2014

 

Ochrana životného prostredia býva často vnímaná len cez priamy vzťah k lesom a prírode. Ale je mnoho oblastí života človeka, ktoré na prvý pohľad nie sú enviromentálne, a pritom aj v nich je možné správať sa ekologicky aj logicky. „Žilinská župa má viacero kompetencií, v rámci ktorých využíva zelené trendy,“ povedal predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár, ktorý víta každý krok pri ochrane prírody. Či už išlo o nákup autobusov pre prímestskú dopravu s nižšou produkciou emisií a hladinou hluku, výmenu starých posypových a zametacích áut za ekologické vozidlá v Správe ciest ŽSK, alebo budovanie a značenie cyklotrás ako dôležitej súčasti bezmotorovej dopravy.

„Pre zdravotníctvo bolo v minulosti typické využívanie nebezpečných látok. Napríklad röntgeny mali technológiu, ktorá potrebovala pre výrobu snímkov filmy a chemické zlúčeniny. Nové digitálne prístroje fungujú nielen rýchlejšie, ale aj citlivejšie pre životné prostredie,“ vyjadrila sa riaditeľka odboru zdravotníctva Anna Majbíková k digitalizácii v nemocniciach Žilinského samosprávneho kraja. To znamená, že v Liptovskej nemocnici v Liptovskom Mikuláši, Dolnooravskej v Dolnom Kubíne, Hornooravskej v Trstenej a Kysuckej v Čadci fungujú digitálne pracoviská, ktoré zároveň šetria aj financie. „Len na chemických zlúčeninách, ktoré nemusia kupovať v Kysuckej nemocnici, sa ušetrí 100 tisíc eur ročne

Aj sociálna oblasť má blízko k enviromentálnemu zmýšľaniu. Klienti sociálnych zariadení, ktorí vládzu, sa zúčastňujú gardenterapie. V rámci nej sa vykonáva úprava záhonov, skleníkov a skaliek. „Na ergoterapiách pracujú ľudia s použitými materiálmi. Tkajú koberce, šijú vankúše, vyrábajú dekoratívne predmety, a vďaka tejto práci recyklujú to, čo by mnohí vyhodili,“ vysvetľuje riaditeľka odboru sociálnych vecí ŽSK Marta Pauková. Materiály, ktoré sa v domovoch sociálnych služieb používajú, sú rozmanité. Od sklenených a umelohmotných fliaš až po použitý papier. „Klienti sa vďaka ergoterapiám nielenže liečia, ale tiež si prehlbujú vzťah k životnému prostrediu.

Ani eurofondy neobchádzajú ekológiu, ale práve naopak stali sa jej prirodzenou súčasťou. Počas programového obdobia v rámci opatrenia 4.1a Regenerácia sídiel bolo zrevitalizovaných 73 centier obcí v Liptove, Orave, Kysuciach, Turci a Hornom Považí. „Ak by sme to chceli vyjadriť v číslach, tak sa v Žilinskom kraji popri kvalite a vzhľade námestí podarilo vysadiť 2060 stromov, doplniť a upraviť zeleň na ploche 213 000 metrov štvorcových a upraviť vodné toky v dĺžke 3700 metrov,“ vysvetlil Milan Ovseník, riaditeľ SO/RO pre ROP.

Žilinský samosprávny kraj napĺňa svoj program pod názvom Otvorený kraj, v rámci ktorého sa venuje zvyšovaniu transparentnosti a zlepšovaniu informovanosti. Ale jeho súčasťou sú i enviromentálne aktivity. „Chceme, aby bol Žilinský kraj otvorený novým nápadom, inováciám, ale aj aby odburával bariéry, napríklad i v ochrane prírody,“ dodal župan Juraj Blanár.

 

Mgr. Peter Kubica
riaditeľ
odbor informácií a zahraničných vzťahov

Spodná navigácia

Aktualizácia: 09.01.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky