13. november 2020

Tlačová správa Nadácie Zastavme korupciu

 

 

 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA NADÁCIE ZASTAVME KORUPCIU

12.11.2020, Bratislava

Nadácia Zastavme korupciu v spolupráci s českými expertmi zostavila rebríček verejných obstarávateľov v samospráve. Pozrite sa, ako je na tom vaše mesto
a kraj na 
www.zindex.sk.

Najlepším verejným obstarávateľom spomedzi veľkých miest je Prešov, z malých Bardejov. Vyplýva to z analýzy, ktorú v polovici volebného obdobia primátorov a starostov urobila Nadácia Zastavme korupciu v spolupráci s českými odborníkmi.
V rebríčku Zindex z vyšších územných celkov najlepšie uspeli Žilinský samosprávny kraj spolu s banskobystrickým. Hodnotenie je dostupné na www.zindex.sk.

Nadácia v spolupráci s výskumníkmi z českého think-tanku EconLab hodnotila
17 tisíc nákupov v hodnote spolu za 1,1 miliardy eur. Posudzovali najmä, či samosprávy o zákazky súťažia, či tendre nerušia, ako často sa opakujú rovnaké firmy a či pri verejnom obstarávaní neporušujú zákon.

Samozrejme, nedá sa obsiahnuť všetko, ale Zindex dáva obstarávateľom vysvedčenie, ako sa im darí v porovnaní s ostatnými. Verejnosti a občanom zase Zindex poskytne informácie, ako ich volení zástupcovia nakladajú s verejnými zdrojmi,povedala riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková. Dobrý výsledok tiež podľa nej neznamená, že v meste sa v súvislosti s nakupovaním nikdy nevyskytla žiadna kauza.

Pre
šov a Bardejov veľa súťažia

Z malých miest uspel najlepšie Bardejov, ktorý rutinne súťaží zákazky od tisíc eur, často elektronicky. Aj v prípade, že nakupoval napríklad reflexné vesty za niekoľko sto eur či stavebný dozor, vyžiadal si vždy aspoň tri ponuky na porovnanie. Takto mohol cez prieskum trhu zistiť najlepšiu cenu za objednanú službu či tovar.
Z veľkých miest najviac súťaží mesto Prešov, nevyužíva výnimky ani priame zadania a neuzatvára často k zmluvám dodatky, ktoré by navyšovali ceny. Svedčí to o dobrej príprave projektov, pre porovnanie - priemerné mesto zadáva formou dodatkov 4 percentá objemu zákazok, konštatoval Jiří Skuhrovec z EconLabu.
Prešov podľa neho využíva moderné postupy, ktoré smerujú k vyššej hodnote za peniaze. Vyzdvihol najmä súťaže o návrh pri prírodnom kúpalisku Delňa a Záhrade umenia na Kmeťovom stromoradí. Fakt, že mesto zverí výber projektov do rúk komisie externých architektov, svedčí o nezaujatosti a snahe dostať kvalitný výsledok a nie ten najlacnejší,dodal Skuhrovec.

Zo samosprávnych krajov si prvé miesto delia banskobystrický a žilinský. Banskobystrický kraj vo veľkej miere využíva cenové aukcie, rozhoduje rýchlo a nemení podmienky súťaže. V porovnaní s Prešovom a Bratislavou sa síce vyhýba komplikovanejším postupom ako sú necenové súťaže či súťaže o návrh, ale funguje jednoducho a efektívne. Žilinský kraj sa vyšvihol najmä kvôli veľkým súťažiam na dodávku energií. Hoci mal niekoľko prieskumov zo strany Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), ten nekonštatoval žiadne porušenie zákona.

Č
o je Zindex?

Hodnotenie Zindex funguje už roky v Českej republike, Európska komisia ho označuje ako špičkovú prax. Hodnotenie vychádza výlučne z dát o reálnom zadávaní, vyhodnocuje efektivitu a rizika úradov. Jeho cieľom je motivovať verejné inštitúcie, aby o obstarávaní nerozmýšľali ako o úkonoch, kde sa musia držať minimálnych zákonných požiadaviek, a všetko bude v poriadku.

Chceme nákupcov podporiť, aby využívali najlepšiu dostupnú prax a odporúčané, overené postupy - ako ich identifikujú napríklad Európska komisia alebo OECD,” konštatovala Petková. Nadácia pri investigatíve často poukazuje na predražené tendre či zásadné prešľapy pri nákupoch.

Zindex tých najhorších nezverejňuje, hodnotenie im posiela samostatne, spolu s odporúčaním, ako sa zlepšiť.Ako dopadli veľké mestá

Prešov - 77%

Poprad - 76%

Hlavné mesto SR Bratislava - 75%*Vysoký Zindex napovedá o kvalitných súťažiach, transparent