27. august 2020

Finalizujeme opravu známeho ,,tankodromu“

 

 

 

 

 

 

6.6.2020, Žilina – V týchto dňoch bola ukončená rekonštrukcia viac ako štyri kilometre dlhého úseku medzi Turzovkou a Semetešom a jedného mosta. Celková investícia viac ako jeden milión eur bola hradená z operačného programu IROP, Žilinská župa spolufinancovala projekt vo výške päť percent z celkovej sumy.

Cesta bola dlhé roky v nevyhovujúcom stave a od miestnych obyvateľov si vyslúžila označenie ,,tankodróm.“ Dnes je celý úsek opravený, dokončuje sa vodorovné dopravné značenie. Župa požiadala zhotoviteľa o akceleráciu stavebných prác a to z dôvodu COVID-19 a daždivého počasia. ,,Tejto požiadavke zhotoviteľ vyhovel a pôvodne plánovaný termín je dodržaný. Verím, že vodičom cestujúcim po tejto trase to prinesie úľavu,“ povedala županka Erika Jurinová.

Na začiatku stavebných prác vznikol predpoklad, že inžiniersko-geologické pomery na stavbe budú zložitejšie ako uvažovala projektová dokumentácia. Vznikla obava zo spodnej vody a podmáčaného podložia vozovky. Preto župa pristúpila k aktualizácii projektovej dokumentácie. Postup stavebných prác však zhoršené geologické pomery nepotvrdil, a tak sa pokračovalo podľa platnej projektovej dokumentácie, ktorá bola súčasťou verejného obstarávania. V týchto dňoch prebieha preberacie konanie, ukončené bude 31.augusta. Do tohto dátumu budú zrealizované aj všetky stavebné práce.

Okrem toho sa finalizujú práce medzi Vitanovou a Oravicami, kde sa rovnako z prostriedkov Európskej únie opraví takmer šesťkilometrový úsek cesty a jeden most v celkovej investícií viac ako 2 mil. eur. Stavebné práce za viac ako 624-tisíc eur sa rozbehli aj na ,,oblúkovom“ moste v Rakovej.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 27.08.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky