23. august 2019

Žilinská župa chce zachrániť a zveľadiť Hrádocké arborétum

 

 

 

 

13.8.2019, Žilina – Žilinská župa podporí záchranu a starostlivosť o Hrádocké arborétum. Lesnícka škola, v správe ktorej arborétum je, zamestná nových odborných pracovníkov.

Na údržbu a zamestnanie odborných pracovníkov, ktorí sa budú pravidelne starať o chránenú pamiatku vyčlenila Žilinská župa 40-tisíc eur. V predchádzajúcich rokoch sa samosprávny kraj priamo nepodieľal na  pravidelnom financovaní arboréta. ,,Starostlivosť o arborétum bola dlhé roky na pleciach strednej školy, ktorá sa oň v rámci odbornej praxe študentov starala. Výsledkom toho je stav, v akom sa arborétum nachádza. Našou snahou je tento cenný areál zveľadiť a zachrániť,“ povedala županka Erika Jurinová. Nové vedenie Žilinskej župy chce zlepšiť úroveň údržby arboréta.

Žilinská župa poskytla zdroje na zamestnanie odborných pracovníkov i údržbu územia. Od prvého augusta Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekréta Matejovie zamestnala na údržbu arboréta záhradníka, ďalší zamestnanec začne pracovať do začiatku školského roka na pozícii správcu. Jeho úlohou bude zabezpečovať obnovu vegetačnej zložky arboréta, teda pestovanie nových drevín, rozširovanie zbierok a ošetrovanie drevín.

Vyčlenením finančných prostriedkov na zamestnanie odborných pracovníkov župa nekončí, má záujem arborétum zrevitalizovať. Momentálne sa vypracováva dendrologický prieskum, po ktorom bude nasledovať Štúdia obnovy arboréta. Tá bude slúžiť ako podklad na prípravu projektovej dokumentácie na obnovu kultúrnej pamiatky. Odhadované náklady na revitalizáciu arboréta sú 250-tisíc eur. Župa sa bude snažiť získať prostriedky z grantov.

Arborétum z konca 19. storočia je najvyššie položeným arborétom v strednej Európe (650 m n.m.) a je jedinečné svojho druhu v Európe aj napriek svojej malej výmere (cca 7 ha). Nachádzajú sa tam jedinečné dreviny zo Slovenska, Európy, Ázie a Severnej Ameriky, pričom viaceré sú zapísané v Červenom zozname ohrozených druhov. Areál arboréta je zaradený do štvrtého stupňa ochrany. Územie je voľne prístupné verejnosti, vedie tadiaľ frekventovaný chodník.

Župa do spolupráce prizvala aj mesto Liptovský Hrádok a ďalšie zainteresované strany. Výsledkom bude memorandum o spolupráci pri starostlivosti o arborétum. Podpisovať by sa malo už v septembri.