21.november 2018

Žilinská župa chce svojim organizáciám umožniť slobodnejšie hospodáriť

 

 

 

 

 

 

19.11.2018, ŽilinaŽilinská župa začala s transformáciou rozpočtových organizácií na príspevkové. Cieľom je vytvoriť svojim organizáciám priestor na vlastnú aktívnu finančnú správu. 

V rámci skvalitňovania financovania župných organizácií schválilo župné zastupiteľstvo na dnešnom zasadnutí zmenu hospodárenia 5-tich rozpočtových organizácií na príspevkové. Zmena sa týka 3 sociálnych zariadení a 2 stredných škôl. Rozpočtové organizácie sú momentálne svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet žilinskej župy. Zmenou na príspevkové organizácie získajú možnosť hospodáriť nielen s rozpočtovými prostriedkami župy, ale aj s vlastnými finančnými prostriedkami. Pre svoju činnosť tak budú môcť vytvárať dodatočné zdroje.

 

Touto zmenou chce žilinská župa vytvoriť organizáciám priestor na svoju aktívnu finančnú správu a manažment. Po novom budú môcť získavať a používať vlastné príjmy tak, aby neprechádzali cez rozpočet zriaďovateľa (napr. prenájmy, príjmy z úhrad klientov, dary a iné.). Pre organizácie to bude znamenať zachovanie výšky príspevkov z rozpočtu kraja a ich vlastné príjmy nebudú súčasťou rozpočtu žilinskej župy na výdavkovej strane.

,,Tento rok bude testovací. Berieme to ako prípravu a odskúšanie ako budú naše organizácie po zmene hospodárenia fungovať. Verím, že im to prinesie viac možností ako pracovať so svojim rozpočtom a zároveň budú mať menej starostí s presúvaním financií. Tiež je to veľká motivácia pre riaditeľov šetriť a následne s ušetrenými prostriedkami slobodne hospodáriť,“ povedala žilinská županka Erika Jurinová.

Pilotný projekt transformácie rozpočtových organizácii na príspevkové sa uvedie do prevádzky 1. januára 2019. Zmena formy hospodárenia bude spustená v centrách sociálnych služieb STRANÍK, TROJLÍSTOK a Zákamenné a na Gymnáziu A. Bernoláka v Námestove a Obchodnej akadémii v Ružomberku.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 21.11.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky