16. máj 2016

Žilinská župa bodovala na súťaži podnikových médií. Má najlepší elektronický magazín.

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 16. máj 2016

Z 13. ročníka súťaže Podnikové médium roka 2015 si Žilinský samosprávny kraj odniesol hneď tri ocenenia v dvoch súťažných kategóriách, do ktorých prihlásil svoje príspevky. V kategórii Facebookové stránky získal druhú priečku a v kategórii Elektronický magazín, v ktorom sa do súťaže zapojil so svojím Newslettrom, sa stal absolútnym víťazom a držiteľom titulu Podnikové médium roka 2015. Newsletter, ktorým župa každé dva týždne informuje prostredníctvom emailu priamo zamestnancov ŽSK, zamestnancov inštitúcií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti,  krajských poslancov i médiá, bol zároveň ocenený i špeciálnou cenou hlavného mesta Bratislava za ojedinelé médium miest a obcí. „Tento úspech je pre nás prekvapením, ale zároveň ocenením našej práce. Nie sme len úrad, ktorý čaká na podnety od občanov, ale aktívne vytvárame nové príležitosti a možnosti, ako ľudí informovať, ukázať im, čo Žilinský kraj ponúka. Využívame moderné formy komunikácie či už cez Facebook, Youtube alebo náš novozaložený účet na Instagrame, ideme s dobou a reagujeme na potreby novej generácie, ktorá prichádza,“ uviedol žilinský župan Juraj Blanár. Práve jeho tím pracovníkov stojí za úspešnými projektmi prezentujúcimi župu nielen smerom von, ale aj dovnútra samotnej organizácie a jej zamestnancov.

Do aktuálneho ročníka súťaže Podnikové médium roka 2015 sa zapojilo spolu 58 veľkých podnikov, štátnych subjektov a mimovládnych organizácií, ktoré do 13 kategórií prihlásili celkom 150 diel. „V tomto roku sme zaznamenali výrazné napredovanie printových médií, aj napriek tomu, že stále sledujeme v mainstreame ich všeobecný pokles. Prekvapením, ba priam šokom, boli pre nás noviny malej obce a regionálnej organizácie. Nemuseli by sa zaň hanbiť žiadne vydavateľstvá,“ priblížila členka poroty a riaditeľka súťaže Monika Kozelová z Klubu podnikových médií. Podľa jej slov mala porota ťažkú úlohu a okrem cien v základných kategóriách udelila aj ďalších deväť špeciálnych ocenení. Výsledky boli vyhlásené v piatok 13. mája 2016 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.


Lenka Záteková
hovorkyňa ŽSK