Zasadnutie komisie Zastupiteľstva ŽSK o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Pozvánka na 19. marca 2018 (pondelok), v čase po ukončení rokovania 4. zasadnutia Zastupiteľstva ŽSK

 

 

 

 

 

P o z v á n k a

 

na zasadnutie komisie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja zriadenej v zmysle ústavného zákona 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, ktoré bude

19. marca 2018 (pondelok) 
v čase po ukončení rokovania 4. zasadnutia Zastupiteľstva ŽSK

 

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v klubovni pod kongresovou sálou.

 

Program:

  1. Otvorenie.
  2. Voľba podpredsedu komisie.
  3. Čestné vyhlásenia členov komisie.
  4. Posúdenie písomných oznámení predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja a poslancov Žilinského samosprávneho kraja za kalendárny rok 2016, ktoré podali do 30 dní odo dňa, kedy sa ujali výkonu verejnej funkcie. 
  5. Rôzne.
  6. Záver.

S pozdravom

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Mahútová

Žilina 13. marca 2018

 

Ing. Peter Kašuba
predseda komisie

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 13.03.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky