Zasadnutie komisie sociálnej pomoci a rodiny Zastupiteľstva ŽSK

Pozvánka na 18. januára 2018 (štvrtok) o 10.00 hodine.

 

 

 

 

P o z v á n k a


na zasadnutie komisie sociálnej pomoci a rodiny Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

 

18. januára 2018 (štvrtok) o 10.00 hodine

 

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v klubovni pod kongresovou sálou.

 

Program:

  1. Otvorenie.
  2. Správa o úprave rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja k 31. decembru 2017.
  3. Stanovisko hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja k návrhu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2018.
  4. Návrh rozpočtu Žilinského samosprávneho kraj na roky 2018 – 2020.
  5. Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja na 1. polrok 2018. 
  6. Rôzne.
  7. Záver.


S pozdravom

Spracovala Mgr. Lucia Bednárová

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Mahútová

Žilina 11. januára 2018


MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová, MPH,MHA v. r.
predsedníčka komisie                   

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 12.01.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky