Zasadnutie komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Pozvánka na 14. mája 2018 v čase po ukončení rokovania 5. zasadnutia Zastupiteľstva ŽSK

 

 

 

 

 

P o z v á n k a


na zasadnutie komisie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja zriadenej v zmysle ústavného zákona 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, ktoré bude

14. mája 2018 (pondelok)
v čase po ukončení rokovania 5. zasadnutia Zastupiteľstva ŽSK


v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v klubovni pod kongresovou sálou.

 

 

Program:

1. Otvorenie.

2. Kontrola obsahu údajov, ktoré budú zverejnené z Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov predsedníčky a poslancov Žilinského samosprávneho kraja za rok 2016, ktoré podali do 30 dní odo dňa, kedy sa ujali výkonu verejnej funkcie.

3. Posúdenie písomných oznámení predsedu Žilinského samosprávneho kraja a poslancov Žilinského samosprávneho kraja, ktorým zanikol mandát 4. decembra 2017, za kalendárny rok 2017.

4. Posúdenie písomných oznámení predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja a poslancov Žilinského samosprávneho kraja za kalendárny rok 2017.

5. Rôzne.

6. Záver.

 

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Mahútová

Žilina 7. mája 2018

Ing. Peter Kašuba v. r.
predseda komisie


Spodná navigácia

Aktualizácia: 07.05.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky