Zasadnutie komisie dopravy Zastupiteľstva ŽSK

Pozvánka na 19. marca 2018 (pondelok) o 8.30 hodine.

 

 

 

 

P o z v á n k a


na zasadnutie komisie dopravy Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

19. marca 2018 (pondelok) o 8.30 hodine

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v kongresovej sále na prízemí.

Program:

  1. Otvorenie.
  2. Odporúčanie členov do komisie pre výberové konanie na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja.
  3. Rôzne.
  4. Záver.

S pozdravom

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Mahútová

Žilina 13. marca 2018

Mgr. Matej Fabšík
predseda komisie

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 13.03.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky