Zasadnutie komisie dopravy Zastupiteľstva ŽSK

Pozvánka na 18. januára 2018 (štvrtok) o 13.00 hodine.

 

 

 

 

 

P o z v á n k a

 

na zasadnutie komisie dopravy Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

 

18. januára 2018 (štvrtok) o 13.00 hodine

 

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v zasadačke na 4. poschodí č. dverí 428.

 

Program:

  1. Otvorenie.
  2. Voľba podpredsedu komisie dopravy. 
  3. Návrh rozpočtu Žilinského samosprávneho kraj na roky 2018 – 2020.
  4. Návrh na zmenu Uznesenia 15/3 písm. a) v bode 3. a 5. zastupiteľstva z 24. februára 2014.
  5. Návrh na zmenu Uznesenia 15/11 v bode 1. a 2. zastupiteľstva zo 6. júla 2015. 
  6. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
  7. Rôzne:
    · Identifikácia dopravných problémov na území Žilinského samosprávneho kraja.
  8. 8. Záver.

S pozdravom

Spracovala Mgr. Lucia Bednárová

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Mahútová

Žilina 12. januára 2018

 

 

Mgr. Matej Fabšík v. r.
predseda komisie  

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 12.01.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky