22. DECEMBER 2014

Zariadenie sociálnych služieb v Tvrdošíne v novom roku s novým názvom

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 22. december 2014

 

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Tvrdošín v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja mení svoj názov. Od 1. januára 2015 to bude Centrum sociálnych služieb ORAVA. „Zmena názvu nijako neovplyvní činnosť, kvalitu služieb alebo počet klientov v zariadení. Jediným dôvodom bolo to, že ľudia sa niekedy ťažko orientovali v názve. Veríme, že skrátený názov bude jednoznačne hovoriť o službách, ktoré zariadenie poskytuje,“ povedala riaditeľka odboru sociálnych vecí ŽSK Marta Pauková.
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov v Tvrdošíne poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. „ V súčasnosti máme v zariadení 166 klientov. Poskytujeme sociálne služby celoročnou pobytovou formou a od minulého roku je poskytovanie služieb doplnené o ambulantnú formu,“ povedala riaditeľka zariadenia v Tvrdošíne Anna Žuffová. Zariadenie okrem základných sociálnych služieb ponúka rôzne zaujímavé terapie, ako muzikoterapiu, terapiu literárnym umením či staro– novú animoterapiu, ktorej obsahom je starostlivosť o králiky. „Jedenkrát do roka organizujeme aj hipoterapiu, pri ktorej sa využíva jazda na koni. Tá je mimoriadne obľúbená a tiež výborne zlepšuje duševnú rovnováhu našich klientov,“ dodala Anna Žuffová.