Zahrajte sa s nami

Tvorivé divadelné dvojdnie sa konalo v rámci projektu MOSTY TVORIVOSTI

 

 

 

 

 


V dňoch 28. – 29. septembra 2018 sa v priestoroch divadelnej sály Domu kultúry v Čadci uskutočnili tvorivé divadelné dielne pod názvom Zahrajte sa s nami. Organizátorom tohto dvojdňového podujatia bolo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Tvorivé divadelné dvojdnie sa konalo v rámci projektu MOSTY TVORIVOSTI, ktorý podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Tvorivých dielní sa zúčastnili detské divadelné súbory z Kysúc so svojimi režisérkami, ktoré chceli rozvinúť svoje divadelné možnosti - DDS MONZUN pri CVČ Raková pod vedením Zuzany Pollákovej, DDS KOLOVRÁTOK pri ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta Skalité pod vedením Jany Kubánkovej, POTVORKY pri ZŠ Turzovka pod vedením Evy Dodekovej a  Hudobno-dramatická skupina PÚPAVIENKY pri CVČ Raková pod vedením Marty Hanuliakovej.Lektormi dielní boli skúsení pedagógovia ZUŠ Eva Matysová , Mgr. Dagmar Štekláčová, Bc. Michal Pavlík, DiS. art a Bc. Tatiana Trnková.  Lektorky Eva Matysová a Dagmar Štekláčová sa zamerali na tvorivú dramatiku, ktorej hlavným cieľom bola improvizácia a úzus tvorivého textu každého jednotlivca skupiny. Ďalším tvorivým faktorom bol javiskový pohyb v priestore divadla. Každý z divadelných súborov si priniesol svoju vlastnú divadelnú predlohu a pani lektorky im pretavili rôzne návrhy a úpravy ich nasledujúcich krokov v postupnosti a chronológii diela. Lektor Michal Pavlík ponúkol zúčastneným lekcie spevu, divadelnej reči, fonetiky, muzikoterapie a klavírne sprevádzal jednotlivých lektorov počas ich lekcii. Svoju prednášku zameral na zdravý spôsob rozprávania a spevu, ktorú aj s jednotlivými skupinami prakticky pretavil do jednotlivých cvičení – zameral sa na dych a silu hlasu v prejave. Muzikoterapeuticky pracoval s reprodukovanou hudbou, ktorú v pohybových cvičeniach zameral na pretavenie emócie do divadelného pohybu. Lektorka Tatiana Trnková je špeciálnou lektorkou dramatickej terapie. Svoje vedomosti a skúsenosti predložila v kategóriách terapeutického tanca, pohybu tela, psychologických hier, emócií a taktiež sa zamerala najmä na tanečný pohyb, ktorým odhaľovala jednotlivé bloky jednotlivcov a snažila sa ich odbúrať následnými cvičeniami. V závere dvojdňových tvorivých dielní dostala každá skupina za úlohu nacvičiť za pomoci pedagógov krátku ukážku ako dramatický výstup, s ktorým sa aj predstavila. Tvorivé dielne boli vynikajúcim projektom na priame vzdelávanie pedagógov, ktorí sa venujú dramatickej výchove a priniesli veľa zábavy i poučenia všetkým účastníkom dielní.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 12.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky