VÝZVA NEMOCNÍC

Pacienti potrebujú krv aj počas pandémie

 

 

 

 

 

 

Aj napriek pandémii mnohí pacienti potrebujú k svojej liečbe darovanú krv. Tej je v aktuálnom období kritický nedostatok. Nemocnice prosia darcov o pomoc. 

Obavy z nového koronavírusu sa prejavili aj na bezpríspevkovom darovaní krvi. Nemocnice aktuálne zápasia s kritickým nedostatkom. Napriek pandémii spôsobenej koranavírusom sú v nemocniciach na území Slovenskej republiky akútni pacienti, ktorí potrebujú naďalej k svojej liečbe krv. Vzácna tekutina sa nedá vyrobiť žiadnym chemickým procesom, je možné ju získať len od dobrovoľných darcov. Nemocnice preto vyzývajú ľudí, aby sa nebáli, prišli darovať krv a pomohli tak zachraňovať ľudské životy.
Aktuálne je možné sledovať internetovú stránku nemocníc, kde sú potrebné informácie. Mobilné transfuziologické stanice sú zrušené. 

V nemocniciach pod správou ŽSK, že možné krv darovať nasledovne: 
V Dolnokubínskej nemocnici je krv možné darovať v Utorok a Štvrtok od 7.00 hod. do 9.00 hod. , informácie vám poskytnú na tel. čísle: 043/580 1305

V Hornooravskej nemocnici je krv možné darovať Utorok a Piatok od 6:00 do 9:00 hod, informácie vám poskytnú na tel. čísle: 043/ 5307 271

V Liptovskej nemocnici s poliklinikou je krv možné darovať počas dvoch pracovných dní a to v  Utorok a v Stredu od 6.30 hod. do 8.00 hod. , informácie vám poskytnú na tel. čísle: 044 5563247, 0445563204

V Kysuckej nemocnici s poliklinikou je krv možné darovať každý pracovný deň okrem Stredy v čase od 6.00hod. do 9.00 hod. , informácie vám poskytnú na tel. čísle: 041/46 04 289, 041/46 04 326


Podmienky darcovstva sú období koronavírusu vzhľadom na aktuálnu situáciu sprísnené. Na všetkých pracoviskách Národnej transfúznej služby SR sú zavedené sprísnené hygienické podmienky a preventívne opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu. Darcovia môžu vstupovať na pracovisko len s ochranným rúškom na tvári alebo jeho náhradou, po dezinfekcií rúk, zmeraní telesnej teploty a po vyplnení Checklistu.

Krv môžete prísť darovať pri splnení nasledovných podmienok: 
- ak ste zdravý, a v poslednom mesiaci (28 dní) ste neboli mimo Európy v krajinách s výskytom infekcií ako napr. COVID-19, západonílska horúčka,
- ak ste v poslednom mesiaci (28 dní) neprekonali žiadne infekčné ochorenie, infekciu koronavírusom alebo akúkoľvek infekciu dýchacích ciest, nemali ste kašeľ, teplotu, zápal pľúc, resp. ste 28 dní po kompletnom vyliečení,
- ak ste v poslednom mesiaci (28 dní) neboli v kontakte s nikým kto mal infekciu novým koronavírusom (s niekým, kto bol v Číne, v Taliansku, Južnej Korei, v Iráne...), alebo iným infekčným ochorením, 
- ak ste posledných 14 dní neboli nikde v zahraničí v rámci Európy (Nemecko, Francúzsko, Anglicko, Španielsko, Rakúsko....), ani Vaši príbuzní, s ktorými žijete v jednej domácnosti,
- ak budete mať dobré výsledky a budú splnené všetky ostatné podmienky ako bežne pri každom odbere.
- ak pracujete v oblasti s prebiehajúcim prenosom infekcie COVID-19 v komunite, nemôžete darovať krv až do odvolania.

Opatrenia na transfúziologických pracoviskách v súvislosti s prevenciou šírenia koronavírusu a jeho prenosu transfúznymi liekmi:

  1. Z dôvodov zaistenia bezpečnosti pre darcov krvi a  prevencie akumulácie väčšieho počtu darcov krvi na odberných centrách NTS SR žiadame darcov krvi, aby pred odberom kontaktovali telefonicky pracovisko, kde plánujú darovať krv a objednali sa na určitý čas, kedy môžu prísť darovať. Telefónne čísla slúžiace na objednanie sa na čas sú dostupné počas pracovných dní od 7:00 do 17:00 hod.
  2. Na pracovisko Národnej transfúznej služby SR nemôže vstúpiť darca, ktorý nespĺňa predchádzajúce kritériá.
  3. Darca ktorý príde darovať krv na niektoré z našich pracovísk, môže vstúpiť len s ochranným rúškom na tvári alebo jeho náhradou.
  4. Pri vstupe bude darcovi odmeraná teplota.
  5. Darca vyplní hárok (Check list) so 4 otázkami týkajúcimi sa anamnézy súvisiacej s chorobou COVID-19.
  6. Až keď prejde darca touto „vstupnou kontrolou“, bude sa môcť zaregistrovať a pokračovať v bežnom postupe pri darovaní krvi.

Nezabudnite !!! v prípade, že sa u Vás objavia príznaky respiračného ochorenia alebo zvýšená teplota nad 37°C v priebehu 14 dní po darovaní krvi alebo jej zložiek, neodkladne to oznámte pracovisku, kde ste krv darovali.

Viac informácií: http://www.ntssr.sk/

 



Spodná navigácia

Aktualizácia: 24.03.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky