Výsledky z prideľovania dotácií

V rámci VZN ŽSK č. 55/2018

 

 

 

 

VÝZVA č. 1/2019 "Aktívny človek = Aktívna spoločnosť"

VÝZVA č. 2/2019 "Kultúra"

VÝZVA č. 3/2019 "Verejný priestor a verejná infraštruktúra"

 

VÝZVA č. 5/2019 "Dotácia pre regióny" - rozhodnutia o ne/pridelení dotácií

VÝZVA č. 4/2019 "Participatívny rozpočet“ - výsledky hlasovania verejnosti