3. jún 2016

Viac ako stovka študentov podporila nočným behom deti z Kambodže

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 3. jún 2016

Spolu 140 žiakov stredných škôl v pôsobnosti Žilinskej župy absolvovalo vo štvrtok 2. júna 2016 nočný osemkilometrový beh okolo Vodného diela Žilina. Cieľom podujatia organizovaného pod záštitou žilinského župana Juraja Blanára bolo športom podporiť deti v Kambodži, ktoré nemajú možnosť vzdelávať sa a rozvíjať v takej miere ako študenti na Slovensku. „Myšlienka vznikla počas vyučovania v našej župnej Dopravnej akadémii v Žiline, kde sa žiaci dozvedeli o situácii jednej z kambodžských škôl a rozhodli sa spolu s učiteľmi, že chcú urobiť niečo viac. Pripojili sa aj Spojená škola na Rosinskej a Stredná odborná škola stavebná, a preto som veľmi rád toto podujatie podporil. Je dôležité, aby sa naše deti zaujímali aj o dianie za hranicami Slovenska a uvedomili si, že nie každý má také šťastie získať vzdelanie zadarmo a žiť v prosperujúcej krajine,“ zdôraznil predseda ŽSK. Podľa jeho slov je o to cennejšie, že Dopravná akadémia (DA) spolupracuje so základnou školou v kambodžskom meste Sihanoukville už niekoľko rokov. Ako dodal riaditeľ DA Rudolf Michalec, žiaci vydávajú v rámci predmetu aplikovaná ekonómia i vlastný časopis, ktorého výťažok putuje práve tejto ázijskej škole. „Za dva roky sa stredoškolákom podarilo vyzbierať sto eur a mohli aspoň v takejto malej miere podporiť tieto deti,“ informoval R. Michalec.

Iniciátorkou celého podujatia sa stala pedagogička DA v Žiline Mária Sikorová, ktorá školské zariadenia v Kambodži niekoľkokrát aj sama navštívila. „Videla som pomery, v ktorých sa deti učia, ich neustály každodenný boj o prežitie, no zároveň neuveriteľnú snahu sa vzdelávať. Preto som chcela o tom porozprávať aj našim žiakom. Potešilo ma, že u niektorých som videla skutočný prejav súcitu a záujem symbolicky nejakým spôsobom deťom v Ázii ukázať, že na nich myslíme aj na Slovensku. Tak vznikla idea nočného behu, ktorá, verím, že sa stane tradíciou a uskutoční sa aj opäť o rok,“ uzavrela M. Sikorová. 


Lenka Záteková
hovorkyňa ŽSK