22. september 2020

Viac ako 6,5 milióna na investície v kraji

 

 

 


22.9.2020, Žilina - Krajskí poslanci schválili prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci od ministerstva financií vo výške viac ako 6,5 milióna eur. Získaná pôžička bude slúžiť na  výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020.

Pandémia ochorenia COVID-19 a mimoriadne bezpečnostné opatrenia, ktoré sprevádzali hlavne prvú polovicu roka 2020, negatívne ovplyvnili hospodárenie a celkovú finančnú kondíciu samosprávnych krajov. Výrazne poklesy príjmy krajov spôsobili výpadky dane z príjmov fyzických osôb. Podľa prognózy Ministerstva financií Slovenskej republiky predstavuje výpadok dane z príjmov fyzických osôb oproti schválenému rozpočtu verejnej správy na rok 2020 pre ŽSK sumu 6 508 961 €.

S cieľom naštartovať ekonomiku Slovenska prišlo ministerstvo financií s finančnou pomocou pre obce a vyššie územné celky. Prostriedky z finančnej pomoci musí kraj vyčerpať do konca roka. ,,Aj z tohto dôvodu sa zameriame predovšetkým na drobné, no nevyhnutné investície, ktoré je reálne ukončiť v požadovanom termíne. Zároveň nám tieto prostriedky umožnia ukončiť tie investície, ktoré boli pozastavené z dôvodu pandémie COVID-19. Pôjde najmä o zateplenia budov, výmenu okien a iné modernizácie v zariadeniach sociálnych služieb, na školách, či zdravotníckych zariadeniach," povedala županka Erika Jurinová.

Úver sa poskytuje so sedemročnou splatnosťou, pričom prvá splátka bude uhradená v roku 2024. Dôvodom odkladu splátok ako aj ich rozloženie v čase je konsolidácia príjmov na výkon samosprávnych pôsobností negatívne ovplyvnených pandémiou.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 22.09.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky