7. máj 2019

Viac ako 50-miliónov na opravu ciest a mostov

 

 

 

 


6. máj 2019, Žilina – Žilinská župa má vypracovaný detailný plán opráv ciest a mostov na najbližšie štyri roky. Je v ňom viac ako 160 projektov z každého regiónu na území Žilinského kraja. Náklady sú odhadované na vyše 50-miliónov eur, pričom ďalších 10 až 15 miliónov by chcel kraj získať z eurofondov.

 

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) sa stará o viac ako 1400 km ciest a takmer 800 mostov. V nevyhovujúcom stave je asi 300 km ciest a 60 mostov. ,, Naše cesty doplácajú na to, že nie sú dokončené dôležité diaľničné úseky. Časté zápchy a uzávierky na hlavných ťahoch najmä v Strečne, Ružomberku alebo na Kysuciach spôsobujú, že čoraz viac vodičov sa presúva na naše cesty druhej a tretej triedy, ktoré zvýšený nápor nezvládajú, sú preťažené a ničené. Musíme efektívne rozdeliť finančné prostriedky a cesty opravovať, aby boli bezpečné. Na rekonštrukcie využívame vlastné zdroje, čerpáme eurofondy a nedávno sa nám podarilo získať 15-miliónový bezúročný úver, ktorý schválila vláda,“ uviedla žilinská županka Erika Jurinová.

Odbor dopravy ŽSK a Správa ciest ŽSK vypracovali zásobník projektov na rekonštrukcie najhorších úsekov na najbližšie štyri roky. ,,Cesty treba opravovať priebežne a podľa naliehavosti, nie iba pred voľbami, či podľa straníckeho trička. Cesty, ktoré treba nevyhnutne opraviť vyberáme na základe objektívnych kritérií, podľa bezpečnosti, technického stavu vozoviek a tiež podľa toho aké sú na nich intenzity dopravy. Aby sme to všetko zvládli, pridávame posily a prijímame nových zamestnancov na odbor dopravy,“ uviedla županka.

Zásobník opráv ciest a mostov v Žilinskom kraji je otvorený dokument, ktorý sa bude dopĺňať podľa aktuálnej situácie. „Doprava je dynamický jav a musíme počítať s tým, že postupne nám budú pribúdať zhoršujúce sa úseky ciest a mosty. Najmä po zimnej údržbe môžu vyskočiť nepredvídateľné okolnosti, ktoré budeme musieť do plánu opráv zapracovať,“ doplnil vicežupan Igor Janckulík. Rovnako v ňom nie sú zahrnuté bežné opravy či opravy objektov, na ktoré ŽSK uplatňuje reklamácie počas trvania záručnej doby.

 

Zásobník a prioritizáciu investičných projektov rekonštrukcií ciest II. a III. triedy ich súčastí a mostných objektov schválili poslanci hlasovaním na pondelkovom zastupiteľstve.

Zásobník projektov si môžete pozrieť tu:

 

http://www.zilinskazupa.sk/sk/aktuality/aktuality/zasobnik-prioritizacia-investicnych-projektov-rekonstrukcii-ciest-ii-iii-triedy-ich-sucasti-mostnych-objektov.html