6. december 2019

Veľká modernizácia stredných škôl

 

 

 

 

 

6.11.2019, Žilina - Žilinská župa rozbehla modernizáciu stredných škôl za viac ako 13 miliónov eur z eurofondov.Vynovia sa dielne, učebne praktického vyučovania, či laboratória.

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR predložilo výzvu na zvýšenie počtu žiakov na praktickom vyučovaní. Žilinská župa podala projektové zámery dvanástich stredných odborných škôl a so všetkými uspela. Z prostriedkov z výzvy chce župa podporiť odborné vzdelávanie a zvýšiť kvalitu materiálno-technického vybavenia stredných škôl. 

Práce na každej z dvanástich škôl sa budú líšiť podľa potreby. Niekde sa zrealizujú stavebné úpravy hlavnej budovy školy a dielní, inde sa zmodernizujú odborné učebne a laboratória. ,,Už dnes je na trhu problém nájsť murára, stolára, či napríklad klampiara. Klesajúci záujem vidíme aj na školách. S odborom školstva hľadáme spôsoby ako odborné vzdelávanie podporiť. Jednou z možností je modernizovať školy, aby boli pre žiakov atraktívne a dokázali im poskytovať kvalitné vzdelávanie v kvalitnom prostredí. Eurofondy sú pre nás v tomto veľkou pomocou, nakoľko nie všetko je možné zrealizovať len zo župného rozpočtu,“ povedala županka Erika Jurinová. 

Aktuálne sa už pracuje na troch školách, ďalšie sú v procese verejného obstarávania. Stavebné práce by mali byť ukončené v septembri 2020. 

Zoznam škôl, ktoré uspeli vo výzve:

 

- Hotelová akadémia, Žilina – práce už začali
- SOŠ technická, Čadca 
- Stredná priemyselná škola informačných technológií, Kysucké Nové Mesto 
- Spojená škola, Martin 
- SOŠ lesnícka a drevárska J. D. Matejovie, Liptovský Hrádok – práce už začali
- Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš 
- SPŠ stavebná, Žilina 
- Škola úžitkového výtvarníctva, Ružomberok - práce už začali
- SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto 
-  SOŠ polytechnická, Dolný Kubín 
- SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina 
- SOŠ stavebná, Žilina