Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 
Mami Oci

Mami Oci

 

V Žilinskom kraji maturujú aj prví dualisti

na školách v Žilinskom kraji sa začali ústne maturity, za zelený stôl ku skúške z dospelosti pristúpi na župných stredných školách 4 785 maturantov.

 

 

 

 

 


17. máj 2019, Žilina – Na školách v Žilinskom kraji sa 20. mája začali ústne maturity, ktoré absolvuje takmer 4 800 stredoškolákov. Sú medzi nimi aj prví maturanti duálneho vzdelávania. Školy zároveň uzatvárajú prijímacie pohovory do prvých ročníkov. V budúcom školskom roku otvoria župné školy päť nových odborov.

Tento rok za zelený stôl ku skúške z dospelosti pristúpi na župných stredných školách 4 785 maturantov, 238 žiakov nadstavbového štúdia a 64 žiakov externého štúdia. V študijných odboroch, ktoré sú zapojené do duálneho vzdelávania končí prvých 44 maturantov, konkrétne na Strednej odbornej škole (SOŠ) technickej v Čadci (12 študentov), SOŠ strojníckej v Kysuckom Novom Meste (11 študentov) a SOŠ polytechnickej v Dolnom Kubíne – Kňažia (21 maturantov). Záverečné skúšky na stredných odborných školách sa uskutočnia v období od 16. do 30. júna.

Stredné školy a gymnázia zároveň v týchto dňoch uzatvárajú aj sériu prijímacích pohovorov do prvých ročníkov. Najväčší záujem medzi študentami panuje každoročne o gymnáziá, obchodné a hotelové akadémie a tiež o štúdium informačných technológií. V tomto roku sa na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinskej župy otvára päť nových odborov – bilingválne štúdium s ruským jazykom na Gymnáziu v Rajci, informačné a sieťové technológie na SPŠ technickej v Martine, chemik operátor na SOŠ polytechnickej v Ružomberku a hutník a zlievač na SOŠ polytechnickej v Dolnom Kubíne. Župa zriadením nových odborov reaguje na požiadavky zamestnávateľov a potreby trhu práce, dva nové odbory – chemik aj hutník vstupujú do duálneho vzdelávania. To dnes umožňuje získanie odbornej praxe priamo u zamestnávateľa a často aj plynulý prechod zo štúdia do zamestnania. U stovky zamestnávateľov aktuálne študuje 873 žiakov. Záujem o duálne vzdelávanie sa zvyšuje zo strany zamestnávateľov i študentov a v budúcom školskom roku by malo do prvého ročníka nastúpiť 556 žiakov. Najväčším zamestnávateľom v duáli je Schaeffler Slovensko v Kysuckom Novom Meste a Miba Sinter Slovakia v Dolnom Kubíne. V zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK je 59 stredných škôl. Do ich lavíc môže v budúcom školskom roku pribudnúť 5 275 prvákov.

Žilinská župa sa snaží zatraktívniť štúdium na svojich školách aj ich modernizáciou a investovaním do kvalitného vybavenia. ,,Dokončujeme rozostavané stavby, pripravujeme nové investície. Školy musia byť vybavené tak, aby dokázali pripraviť mladých ľudí čo najlepšie na výkon budúceho povolania. Aj s pomocou eurofondov pripravujeme modernizáciu odborného vzdelávania na 16 stredných školách v celkovej investícii okolo 10 miliónov EUR,“ povedala žilinská županka Erika Jurinová.

Žilinská župa pravidelne pred záverom školského roka odmeňuje študentov za ich mimoriadne úspechy a výsledky. Akadémia v Sobášnom paláci v Bytči bude spojená aj s oceňovaním absolventov učebných odborov. ,,Chceme motivovať žiakov k štúdiu remesiel a odborných predmetov. Aby sme im priblížili, čo sa môžu v rámci odborného štúdia naučiť, organizujeme každoročne aj výstavu výrobkov našich stredoškolákov,“ dodala Janka Školová z odboru školstva a športu ŽSK. Svoju tvorbu predstavia stredoškoláci z 19 župných škôl počas 2-týždňovej výstavy, ktorá sa otvorí pre verejnosť 3. júna vo foyer Úradu ŽSK.

Žilinský samosprávny kraj je zriaďovateľom 38 stredných odborných škôl, 15 gymnázií a 6 spojených škôl. Vo svojej pôsobnosti má 1 internát a 1 jazykovú školu.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 21.05.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky