13.OKTÓBER 2015

V Žiline našli talentovaných Mladých stavbárov

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 13. október 2015

Už siedmy ročník medzinárodnej súťaže Mladý stavbár 2015 sa dnes uskutočnil v priestoroch školských dielní Strednej odbornej školy stavebnej v Žiline. Družstvá študentov slovenských stredných odborných škôl z Nitry, Prešova, Krásna nad Kysucou a Žiliny si zmerali svoje sily v zahraničnej konkurencii českých žiakov z Vysokého Mýta, Kyjova, Třinca a Hodonína v troch učebných odboroch murár, inštalatér a tesár. „Súťaž Mladý stavbár predstavuje určitú konfrontáciu medzi jednotlivými školami, a to nielen na Slovensku, ale aj v medzinárodnom meradle, keďže tu máme i zástupcov škôl z Českej republiky. Žiaci si môžu odskúšať svoje teoretické a najmä praktické schopnosti, ktoré získavajú v rámci odborného vzdelávania. Aj táto aktivita je dobrý príspevok k duálnemu vzdelávaniu, do ktorého sa v našom kraji zapojilo už 17 zamestnávateľov. To umožní študentom získať počas štúdia konkrétne praktické skúsenosti vo firmách, ktoré sa môžu stať ich budúcimi zamestnávateľmi,“ uviedol počas otvorenia predseda ŽSK Juraj Blanár. Ako ďalej dodal, hlavným cieľom je, aby absolventi nekončili na úradoch práce, ale zamestnali sa a aj táto súťaž im v tom môže významne pomôcť. Aj preto kraj podporuje podobné podujatia tiež finančnými príspevkami. Pre Mladého stavbára vyčlenila župa už 1 200 eur.
Riaditeľ Strednej odbornej školy stavebnej v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Josef Ilčík priblížil priebeh súťaže, ktorá je rozdelená do teoretickej a praktickej časti. „Na začiatku čakal študentov písomný test, po ktorom sa presunuli do jednotlivých dielní. Murári zhotovovali preklad – klenbový pás, inštalatéri rozvod teplej a studenej vody k záchodu a pisoáru a úlohou tesárov bolo vytvoriť drevenú konštrukciu kŕmidla pre lesnú zver,“ informoval J. Ilčík. Dodal tiež, že SOŠ stavebná v Žiline je výnimočná nielen organizáciou Mladého stavbára, ale je aj Centrom odborného vzdelávania a prípravy pre stavebníctvo v Žilinskom kraji. Jej študenti každoročne dosahujú na národných i medzinárodných súťažiach vynikajúce umiestnenia. „Pred tromi týždňami sa študenti našej školy vrátili z Vysokého Mýta, kde v konkurencii slovenských, českých, maďarských a poľských žiakov vybojovali dve druhé a jedno prvé miesto. To svedčí o tom, že naši žiaci sú dobre pripravení,“ uzavrel J. Ilčík.
V siedmom ročníku súťaže Mladý stavbár si najvyššie ocenenie v odbore murár prevzali žiaci Stredného odborného učilišťa v Kyjove. Víťaznými inštalatérmi sa stali zástupcovia Strednej odbornej školy stavebnej v Žiline a prvú cenu v konkurencii tesárov prevzali rovnako študenti SOŠ stavebnej v Žiline.

 

Lenka Záteková

hovorkyňa ŽSK