9. február 2017

V Žiline diskutovali o kvalite a rozvoji sociálnych služieb

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 9. február 2017

Zväz poskytovateľov sociálnych služieb (ZPSS) v Slovenskej republike v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom zorganizoval už štvrtý ročník medzinárodnej konferencie pod názvom Sociálne služby ako verejný záujem 2017. Jej cieľom bolo nielen poukázať na rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a osobnej nezávislosti ľudí so zdravotným postihnutím, ale tiež otvorenie diskusie o nových prístupoch a možnostiach poskytovania kvalitných sociálnych služieb. „Žilinská župa je najväčším poskytovateľom sociálnych služieb na Slovensku, a preto je pre nás prirodzené podieľať sa na tejto aktivite. Staráme sa o 26 domovov sociálnych služieb, v rámci ktorých máme tiež poradenské centrá i zariadenia núdzového bývania a každoročne pomáhame viac ako 3-tisíc klientom. Našou úlohou je zabezpečiť čo najlepšie podmienky pre ich dôstojný život, preto je dôležité diskutovať aj o sociálnych témach a ich napĺňaní v praxi,“ priblížil v úvode konferencie podpredseda ŽSK Jozef Štrba. 

Ako ďalej uviedla predsedníčka ZPSS Adriana Adamicová, klienti už dnes nie sú pasívnymi členmi domovov sociálnych služieb. „Aktívne sa začleňujú do bežného prostredia a umožňujeme im žiť spôsobom, v rámci ktorého sú rešpektovaní ako dospelé osoby, občania a nie len ako ľudia so zdravotným alebo sociálnym znevýhodnením. Vytvárame im pohodlné a tiež moderné podmienky, aby sa v domovoch cítili naozaj ako doma,“ dodala A. Adamicová. Podpredseda ŽSK tiež podotkol, že v župných DSS sa pravidelne konajú spoločenské podujatia, klienti sa zúčastňujú súťaží či hier a kraj investuje do budovania nových terapeutických miestností, relaxačných procedúr alebo dokonca špeciálnych športových areálov.

Veľký dôraz sa v súčasnosti podľa predsedníčky ZPSS kladie aj na ochranu ľudských práv. „Dnes preto odznel príspevok, ktorý bližšie predstavil kompetencie komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím a verím, že pomohol o niečo viac upozorniť na práva, ktoré sú pre nás možno bežné, no nie vždy rovnako dodržiavané u klientov v DSS,“ dodala. Počas konferencie okrem predstaviteľov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vystúpili so svojimi prezentáciami aj významní odborníci z praxe a samotní klienti, ktorí predstavili život v domovoch sociálnych služieb svojimi očami. 

Zväz poskytovateľov sociálnych služieb v SR združuje od júla 2009 najmä verejných poskytovateľov sociálnych služieb, ich zamestnancov a ďalších členov. Cieľom zväzu je podieľať sa na zlepšovaní kvality života klientov žijúcich v zariadeniach sociálnych služieb na Slovensku a vytvárať vzájomnú spoluprácu naprieč sociálnymi službami. Tento rok sa ZPSS stal členom významnej Európskej asociácie riaditeľov a poskytovateľov dlhodobej starostlivosti služby pre seniorov.

Lenka Záteková
hovorkyňa ŽSK

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 10.02.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky