16. APRÍLA 2014

V Ružomberku vychádzajú v ústrety komunite rodičov detí so zdravotným postihnutím

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 16. apríl 2014 

 

Centrum sociálnych služieb Trojlístok v Ružomberku, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj (ŽSK), spustilo od apríla skúšobnú prevádzku komunitného zariadenia rodinného typu pre piatich prijímateľov sociálnej služby s mentálnym postihnutím. Ľudia s mentálnym postihnutím patria medzi najzraniteľnejšie skupiny, keďže získavať a osvojovať si štandardné životné zručnosti potrebné na vytváranie a udržiavanie vzťahov v bežnom živote je pre nich náročné. „Tieto zručnosti bežne človek získava interakciou v prostredí svojich rovesníkov, kontaktom s reálnym prostredím. Tým, že im nie je umožnené aktívne riešiť svoj život, sú odkázaní na neustálu podporu a pomoc ostatných, predovšetkým rodičov a odborného personálu zariadenia“ uviedla riaditeľka odboru sociálnych vecí ŽSK Marta Pauková. 
Život ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín sa nevzťahuje iba na zdravotnú alebo materiálnu oblasť, ale aj na oblasť spoločenského uplatnenia, kultúrneho vyžitia, právnej istoty a osobnej slobody. Z psychologického hľadiska je veľmi vážna oblasť sociálnych vzťahov, potreby ,,dobrého cítenia sa" a taktiež akceptovania vlastného postihnutia a akceptovania človeka s postihnutím spoločnosťou. Rodiny so zdravotne znevýhodnenými deťmi čelia problémom, ktoré im prináša starostlivosť o dieťa s postihnutím, z čoho pramení ich obava, dokedy sa dokážu postarať o svoje deti a dokedy môže ostať človek s mentálnym postihnutím v rodinnom prostredí. V posledných dvoch rokoch zaznamenali na Liptove zvýšenú intenzitu požiadaviek od komunity rodičov o pomoc pri riešení ich vážnej a citlivej situácie. „Konkrétne išlo o možnosť dlhodobého zotrvania v prostredí, na ktoré sú ich deti zvyknuté a v komunite ich dlhoročných priateľov. Keďže takáto možnosť v regióne Dolného Liptova doteraz neexistovala, rozhodli sme sa im pomôcť a tejto požiadavke vyhovieť,” uviedol Anton Machola, riaditeľ Trojlístka – Centra sociálnych služieb 
Pre formu počiatočnej skúšobnej prevádzky na ulici Tichá 33 sa v Ružomberku rozhodli preto, nakoľko chcú klientom umožniť zmenu doteraz známeho prostredia. Ide o  budovu rodinného typu so záhradou nachádzajúcou sa v tichom prostredí. „Aj takouto formou vychádzame v ústrety potrebám rodičov, ktorých deti sú zdravotne znevýhodnené. Verím, že táto pomoc bude pre nich prospešná a uľahčí im ich životnú situáciu,“ dodala M. Pauková.

 

Mgr. Hana Danová
hovorkyňa ŽSK

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 09.01.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky