6. OKTÓBER 2015

V Bratislave podpísali memorandum o spolupráci

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Bratislava 6. október 2015

Žilinský župan Juraj Blanár dnes podpísal Memorandum o partnerstve a spolupráci s predsedom Krajskej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS) v Žiline Michalom Kotianom. Spoločne tak v priestoroch kinosály Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave spečatili pokračovanie ďalšej spolupráce v zvyšovaní kvality a dôstojnosti každodenného života seniorov žijúcich v Žilinskom kraji. „Týmto memorandom nadväzujeme na doterajšie aktivity Jednoty dôchodcov, ktoré v našom kraji každoročne podporujeme. Z grantového systému Žilinskej župy sme v roku 2015 vyčlenili pre základné a okresné organizácie jednoty viac ako 6-tisíc eur a v tejto podpore chceme pokračovať,“ informoval po slávnostnom podpise J. Blanár. Prostredníctvom Všeobecne záväzného nariadenia ŽSK 4/2004 vyčlenila župa pre tento rok finančné prostriedky pre 17 podujatí, športových hier, stretnutí a iných plánovaných akcií seniorov Žilinského kraja. Ako ďalej uviedol žilinský župan, sociálne a zdravotné služby sú pre Žilinskú župu jednými z hlavných priorít. Vytvárať vhodné podmienky pre rozvíjanie a napĺňanie potrieb i záujmov dôchodcov je trvalou súčasťou cesty, ktorú kraj vo svojej politike presadzuje. Aj preto je súčasťou memoranda nielen prísľub vzájomnej spolupráce pri celoživotnom vzdelávaní seniorov a organizovaní odborných seminárov, ale tiež vytváranie priestoru pre aktivity, ktoré budú prehlbovať i v mladej generácii úctu a vážnosť k starším spoluobčanom. 
Jednota dôchodcov na Slovensku vznikla v roku 1990 a už 25 rokov chráni práva a záujmy slovenských dôchodcov v oblasti sociálnej i zdravotnej, vzdelávania, kultúry a športu. Združuje viac ako 82-tisíc členov a účinne spolupracuje s Vládou SR a jej jednotlivými ministerstvami, pričom sa aktívne zapája aj do pripomienkovania a tvorby legislatívnych noriem. „Naša krajská organizácia sa zameriava predovšetkým na zlepšenie podmienok seniorov v Žilinskom kraji a organizáciu rozmanitých podujatí, počas ktorých sa upevňujú naše vzájomné vzťahy. Venujeme sa tiež odbornej činnosti a zabezpečujeme pre seniorov vzdelávanie, kurzy a športové aktivity,“ priblížil predseda Krajskej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v Žiline Michal Kotian. Žilinská župa je štvrtým krajom, ktorý s jednotou podpísal memorandum o spolupráci. „Som rád, že sa nám s JDS darí tak účinne spolupracovať a že môžem poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispievajú k zlepšeniu a skvalitneniu života našich seniorov,“ uzavrel J. Blanár.
Počas návštevy Bratislavy sa 40 seniorov zo Žilinskej župy zúčastnilo pred slávnostným podpisom memoranda aj prehliadky Národnej rady Slovenskej republiky a hlasovania poslancov, ktoré mohli vidieť priamo z balkóna zasadacej miestnosti. Rovnako mali možnosť diskutovať s predsedom ŽSK, ktorý je zároveň i poslancom NR SR.

 

Lenka Záteková

hovorkyňa ŽSK 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 07.10.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky