Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 
Mami Oci

Mami Oci

 

4. FEBRUÁR 2015

Územná školská rada pri Žilinskom samosprávnom kraji má svojich nových zástupcov

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 4. február 2015

Územná školská rada pôsobí v Žilinskom kraji ako iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý obhajuje záujmy rodičov, učiteľov, žiakov a miestne záujmy v oblasti výchovy a vzdelávania. Ich úlohou je plniť funkciu verejnej kontroly a zároveň sa vyjadrovať k činnosti jednotlivých škôl, školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a ŽSK z pohľadu školskej problematiky. Ide o činnosti, ktoré sa dotýkajú koncepcie rozvoja škôl a školských zariadení, rozpisu finančných prostriedkov, personálnych a sociálnych podmienok zamestnancov či požiadaviek na skvalitnenie starostlivosti a výchovno-vzdelávacích služieb.
Voleným zástupcom Územnej školskej rady pri Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) uplynulo začiatkom februára štvorročné funkčné obdobie. V priestoroch Kongresovej sály Úradu ŽSK sa dnes (4. februára 2015) o 10:00 hod. uskutočnili voľby nových členov, v ktorých predsedovia rád škôl a školských zariadení zvolili troch zástupcov z riaditeľov, dvoch zástupcov z rodičov a štyroch zástupcov z predsedov rád škôl a školských zariadení. „Na odbor školstva a športu ŽSK bolo doručených celkovo 20 nominácií na zástupcov z radov riaditeľov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a Okresného úradu v Žiline, 17 nominácií na zástupcov z radov rodičov a 28 nominácií na zástupcov z radov predsedov rád škôl a školských zariadení,“ konštatovala riaditeľka odboru školstva a športu ŽSK Dana Mažgútová a zároveň dodala, že ju teší vysoký počet nominácií, ktorý prispieva k výberu vhodných kandidátov. 
Predsedovia rád škôl a školských zariadení formou hlasovania zvolili do školskej rady zástupcov z riaditeľov, ktorými sú Ján Palko, František Kajánek a Jozef Ďuriník, zástupcov z rodičov - Jozef Cisárik a Patrícia Balyová a zástupcov z predsedov rád škôl a školských zariadení - Miroslav Račko, Martina Kajanová, Anna Kiapešová a Anna Medviďová. Okrem zvolených zástupcov sú jej členmi aj delegovaný zástupca ŽSK Jozef Grapa a delegovaný zástupca okresného úradu v Žilinskom kraji Jana Eldesová. Prvé ustanovujúce zasadnutie Územnej školskej rady pri ŽSK sa uskutoční vo februári na Úrade Žilinského samosprávneho kraja. Existencia a fungovanie rady v našom kraji plní dôležitú úlohu a poskytuje kvalitný a profesionálny výkon samosprávy škôl a školských zariadení.

 

Lenka Záteková
hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.02.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky