4. FEBRUÁR 2015

Územná školská rada pri Žilinskom samosprávnom kraji má svojich nových zástupcov

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 4. február 2015

Územná školská rada pôsobí v Žilinskom kraji ako iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý obhajuje záujmy rodičov, učiteľov, žiakov a miestne záujmy v oblasti výchovy a vzdelávania. Ich úlohou je plniť funkciu verejnej kontroly a zároveň sa vyjadrovať k činnosti jednotlivých škôl, školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a ŽSK z pohľadu školskej problematiky. Ide o činnosti, ktoré sa dotýkajú koncepcie rozvoja škôl a školských zariadení, rozpisu finančných prostriedkov, personálnych a sociálnych podmienok zamestnancov či požiadaviek na skvalitnenie starostlivosti a výchovno-vzdelávacích služieb.
Voleným zástupcom Územnej školskej rady pri Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) uplynulo začiatkom februára štvorročné funkčné obdobie. V priestoroch Kongresovej sály Úradu ŽSK sa dnes (4. februára 2015) o 10:00 hod. uskutočnili voľby nových členov, v ktorých predsedovia rád škôl a školských zariadení zvolili troch zástupcov z riaditeľov, dvoch zástupcov z rodičov a štyroch zástupcov z predsedov rád škôl a školských zariadení. „Na odbor školstva a športu ŽSK bolo doručených celkovo 20 nominácií na zástupcov z radov riaditeľov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a Okresného úradu v Žiline, 17 nominácií na zástupcov z radov rodičov a 28 nominácií na zástupcov z radov predsedov rád škôl a školských zariadení,“ konštatovala riaditeľka odboru školstva a športu ŽSK Dana Mažgútová a zároveň dodala, že ju teší vysoký počet nominácií, ktorý prispieva k výberu vhodných kandidátov. 
Predsedovia rád škôl a školských zariadení formou hlasovania zvolili do školskej rady zástupcov z riaditeľov, ktorými sú Ján Palko, František Kajánek a Jozef Ďuriník, zástupcov z rodičov - Jozef Cisárik a Patrícia Balyová a zástupcov z predsedov rád škôl a školských zariadení - Miroslav Račko, Martina Kajanová, Anna Kiapešová a Anna Medviďová. Okrem zvolených zástupcov sú jej členmi aj delegovaný zástupca ŽSK Jozef Grapa a delegovaný zástupca okresného úradu v Žilinskom kraji Jana Eldesová. Prvé ustanovujúce zasadnutie Územnej školskej rady pri ŽSK sa uskutoční vo februári na Úrade Žilinského samosprávneho kraja. Existencia a fungovanie rady v našom kraji plní dôležitú úlohu a poskytuje kvalitný a profesionálny výkon samosprávy škôl a školských zariadení.

 

Lenka Záteková
hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja