Určenie najvyššieho počtu žiakov 1. ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti ŽSK

V členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory pre prijímacie konanie v školskom roku 2019/2020

 

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 30.11.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky