Úrad ŽSK zverejňuje návrh Plánu kontrolnej činnosti ÚHK ŽSK na 1. polrok 2020

O ktorom bude rokovať Zastupiteľstvo ŽSK na zasadnutí 25. novembra 2019

 

 

 


V zmysle § 19e ods. 1 písm. b) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

Úrad Žilinského samosprávneho kraja

zverejňuje návrh Plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja na 1. polrok 2020, o ktorom bude rokovať Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja na zasadnutí 25. novembra 2019.

Žilina 8. novembra 2019

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 08.11.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky