Turčiansky majáles, alebo keď husle zahrajú...

Zámerom podujatia bolo uchovanie a šírenie tradičnej kultúry regiónu Turiec a iných regiónov Slovenska.

 

 

 

 Turčiansky majáles alebo Keď husle zahrajú...

Združenie turčianskych muzikantov ZTUM zorganizovalo dňa 12. mája 2018 v Katolíckom kultúrnom dome vo Vrútkach podujatie Turčiansky majáles alebo Keď husle zahrajú..., realizované v rámci projektu dedovizeň z TURCA, ktorý bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia. Spoluorganizátorom podujatia bolo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Zámerom podujatia bolo uchovanie a šírenie tradičnej kultúry regiónu Turiec a iných regiónov Slovenska, vytvorenie podmienok pre prezentáciu a propagáciu ľudovej kultúry formou tanečných škôl a tiež podpora aktivít a združovania členov miestnych folklórnych kolektívov i  jednotlivcov všetkých vekových kategórií v oblasti tradičnej ľudovej kultúry z rôznych častí Slovenska i blízkeho zahraničia.

Návštevníci majálesu zažili bohatý kultúrny program vo folklórnom duchu: vystúpenie Heligonkárov Majerčíkovcov a Ženskej speváckej skupiny Kamarátky, tri školy tancov pod vedením skúsených lektorov Táni Salajovej (čardáš z Telgártu), Jána Linceniho (tanečné motívy z Dubového), Lukasza Stasika a Agnieszky Sliwinskej (tance horalov zo Zakopaného), tombolu s folklórnou tematikou a veselicu na ľudovú nôtu. Do tanca i spevu hrala ľudová hudba Mareka Končeka, ktorého pozvanie prijal a za cimbalom hosťoval Ľubomír Gašpar. Majáles svojou účasťou podporila ľudová hudba Borka a plná sála folkloristov, ale i priaznivcov folklóru nielen z regiónu Turiec. Zo Zakopaného (PL) na majáles prišli členovia ľudovej muziky Zespól Harni a odprezentovali nielen goralské tance, ale aj hudbu a piesne, ktoré sa všetci prítomní mohli naučiť. Keďže sa majáles niesol v duchu tradícií, účastníci majálesu prišli oblečení v krojoch, prípadne v odeve s folklórnym doplnkom.

Veríme, že sme všetkým zúčastneným pripravili nezabudnuteľný večer plný ľudových pôžitkov a opäť sme dokázali, že folklór nie je prežitok.

V mene organizačného tria Turčianskeho majálesu

Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká
predsedníčka ZTUM

Viac info:
www.ztum.sk
www.facebook.com/zdruzenieturcianskychmuzikantov
Mobil: 0905765088


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.05.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky