21. marec 2018

Tradičná veľkonočná vystáva už 10. rok v priestoroch foyer Úradu ŽSK

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 21. marec 2018

 

V priestoroch foyer Úradu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) sa v stredu 21.03.2018 začala už tradičná veľkonočná výstava výrobkov klientov zariadení sociálnych služieb v Žilinskom kraji.

Na výstave prezentuje svoje práce 25 zariadení, 24 z nich je v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja a jeden neverejný poskytovateľ. ,,Ide o domovy sociálnych služieb a špecializované zariadenia, ktoré poskytujú starostlivosť klientom s mentálnym alebo so telesným znevýhodnením, či klienti zo zariadení núdzového bývania a z útulkov,“ povedala riaditeľka odboru sociálnych vecí Marta Pauková.

Vystavované dekorácie s veľkonočnou tematikou vytvorili klienti zariadení sociálnych služieb v rámci terapie a voľnočasových aktivít. Na otvorení výstavy za účasti predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej predviedli klienti zariadení ukážku zdobenia veľkonočných vajíčok, piekli palacinky, spievali a zahrali na harmonike. ,,Pre týchto ľudí je veľmi dôležité, že opäť cítia, že sú potrební, že ich práca má zmysel. Zároveň je to aj prezentácia práce zamestnancov samotného zariadenia. Je to dôkaz, že naozaj majú záujem rozvíjať činnosti s klientmi a starať sa o to, aby sa cítili príjemne,“ povedala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.

Výstava unikátnych ručne robených výrobkov bude prístupná pre verejnosť až do Veľkej noci a do stredy 28.03.2018 bude možné si ich aj zakúpiť.