29. máj 2020

Testovanie v zariadeniach sociálnych služieb sa blíži ku koncu

 

 

 

 

 

 

29.5.2020, Žilina - V týchto dňoch končí hromadné testovanie na nový koronavírus v zariadeniach sociálnych služieb v Žilinskom kraji, ktoré bolo spustené začiatkom mája.

Testovaniu sa doteraz podrobilo 2 082 zamestnancov a 2 804 klientov sociálnych služieb v pôsobnosti Žilinskej župy ,,Testovanie máme k dnešnému dňu ukončené na zruba 99%. Všetky výsledky sú negatívne. Je to výborná správa. Chcela by som poďakovať všetkým zamestnancom, či už v zariadeniach alebo tu na úrade ŽSK, ktorí s obrovskou zodpovednosťou pristupovali k zavádzaniu opatrení, aby vírus do zariadení neprenikol," povedala riaditeľka odboru sociálnych vecí ŽSK Iveta Ďurišová. Ostáva ešte otestovať 205 zamestnancov, ktorí sú momentálne na PN, OČR, či v karanténe a 98 klientov, ktorí sú hospitalizovaní v ústavnom zdravotníckom zariadení, prípadne sú dlhodobo v domácom prostredí. Testovaní budú bezodkladne po nástupe do zariadenia.

Prísne opatrenia na ochranu zariadení sociálnych služieb platili v kraji už od začiatku marca. Uzatvorili sa pobytové zariadenia a nastavili krízové plány. Prerušili sa ambulantné a terénne služby. Župa pripravila pracovníkov na novú situáciu, zrušili sa skupinové terapie a pozastavilo sa prijímanie nových klientov. ,,Od začiatku sme vnímali silnú zodpovednosť za ochranu tých najzraniteľnejších - seniorov a ľudí s rôznym stupňom zdravotného znevýhodnenia. Nebolo to vždy jednoduché, klienti aj ich rodinní príslušníci spočiatku brali prísne opatrenia aj sociálne odlúčenie ťažko, ale dnes vidíme, že to všetko malo zmysel," povedala županka Erika Jurinová.Ako dodala, na zmiernenie dopadov pandémie pre klientov župa spustila tzv. službu ucha, i linky pomoci, kde aktívne pomáhajú psychológovia i rehoľné sestry a medici. Rozbehla aj milú aktivitu dopisovanie so seniormi, ktoré zastrešujú dobrovoľníci organizovaní Rozvojovou agentúrou ŽSK.

V týchto dňoch sa Žilinská župa pripravuje na postupné uvoľňovanie opatrení, ktoré je v súlade s nariadením vlády SR rozčlenené do štyroch etáp. Sprevádzať ich budú obmedzenia. Už 3. júna sa plánujú otvárať ambulantné pobytové formy (výnimkou budú seniori nad 62 rokov), 7. júna by sa mali otvoriť ambulantné pobytové formy aj pre seniorov nad 62 rokov a týždenná forma pre ľudí s poruchami autistického spektra, respektíve s mentálnym postihnutím. Od polovice júna by sa malo opätovne umožniť prijímanie žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby a zároveň by klientom malo byť umožnené opustiť zariadenia s týždennou formou do domácnosti, či už na víkend alebo sviatky. Týždenná pobytová forma by sa mala obnoviť k prvému júlu. ,,Pre klientov aj ich blízkych bolo odlúčenie veľmi ťažké. Máme radosť, že opatrenia sa postupne začnú uvoľňovať. Treba k tomu pristupovať s disciplínou a zodpovednosťou. Nakoniec to, či daná etapa bude platiť od navrhovaného termínu bude závisieť od vývoja situácie s COVID-19 na území Slovenska a hlavne od individuálnych prevádzkových možností a zdravotného stavu prijímateľov sociálnych služieb," uzavrela Ďurišová.