21. jún 2019

Takmer 800-tisíc eur pre rozvoj slovensko-poľského pohraničia

 

 

 

 

 


19.6.2019, Žilina – Samosprávy i neziskové združenia majú opäť šancu získať dotácie z fondov Európskej únie. Výzva je vyhlásená pre mikroprojekty uchádzajúce sa o poskytnutie finančných prostriedkov z Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. Na podporu aktivít a rozvoj v slovensko-poľskom pohraničí môže byť prerozdelených takmer 800-tisíc eur. Uzávierka žiadostí je 31. júla 2019.

 

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) v spolupráci so Združením Región Beskydy vyhlásil dve výzvy na mikroprojekty. „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko-Slovensko 2014-2020 umožňuje prijímateľom ľahší prístup k realizácii mikroprojektov, ktoré inovatívnym spôsobom prehlbujú spoluprácu poľsko-slovenského pohraničia. Prispieva sa tak k ochrane a rozvoju prírodného a kultúrneho dedičstva daného územia,“ informovala Silvia Habovštiaková z Odboru regionálneho rozvoja ŽSK. Ako dodala, aktuálne bola vyhlásená IV. a V. výzva so zameraním na ochranu a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia, ako aj na rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania.

Program cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 - 2020 trvá už šiesty rok. Za ten čas sa zrealizovalo veľa atraktívnych mikroprojektov, napríklad vyhliadkové veže v obciach Divinka, Novoť, či Ujsoly. Okrem projektov na vybudovanie rozhľadní však môžu záujemcovia podávať projekty napríklad na vybudovanie turistických chodníkov alebo cyklotrás, modernizáciu drevenej architektúry či muzeálnych objektov, ako i na výmenné stáže pre študentov. Nápadom sa medze nekladú, obmedzené sú len výškou výdavkov. Tá sa pohybuje od 70 (pri individuálnom mikroprojekte) do 140- tisíc eur (pri spoločnom mikroprojekte). Mikroprojekty sú spolufinancované z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) vo výške maximálne 85 percent oprávnených nákladov. Realizácia mikroprojektu nesmie trvať viac ako 12 mesiacov.

Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku môžu predkladať mestá, obce, združenia samosprávnych jednotiek, neziskové organizácie podporujúce regionálny rozvoj, priemyselné a obchodné komory a iné subjekty. Žiadosti o príspevok treba doručiť najneskôr do 31.júla 2019 do 15. hodiny a to elektronicky prostredníctvom generátora žiadostí a vyúčtovaní https://www.e-interreg.eu/sk a písomne na podateľňu Úradu ŽSK v Žiline.

Všetky dôležité informácie pre záujemcov sú zverejnené na www.zilinskazupa.sk v časti Eurofondy a EÚ (Fond mikroprojektov Interreg V-A PL-SK 2014-2020).


Spodná navigácia

Aktualizácia: 21.06.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky