Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 
Mami Oci

Mami Oci

 

Takmer 800-tisíc eur pre rozvoj slovensko-poľského pohraničia

Nová výzva pre samosprávy a neziskové organizácie na cezhraničné aktivity s Poľskom.

 

 

 

 

 


19.6.2019, Žilina – Samosprávy i neziskové združenia majú opäť šancu získať dotácie z fondov Európskej únie. Výzva je vyhlásená pre mikroprojekty uchádzajúce sa o poskytnutie finančných prostriedkov z Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. Na podporu aktivít a rozvoj v slovensko-poľskom pohraničí môže byť prerozdelených takmer 800-tisíc eur. Uzávierka žiadostí je 31. júla 2019.

 

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) v spolupráci so Združením Región Beskydy vyhlásil dve výzvy na mikroprojekty. „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko-Slovensko 2014-2020 umožňuje prijímateľom ľahší prístup k realizácii mikroprojektov, ktoré inovatívnym spôsobom prehlbujú spoluprácu poľsko-slovenského pohraničia. Prispieva sa tak k ochrane a rozvoju prírodného a kultúrneho dedičstva daného územia,“ informovala Silvia Habovštiaková z Odboru regionálneho rozvoja ŽSK. Ako dodala, aktuálne bola vyhlásená IV. a V. výzva so zameraním na ochranu a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia, ako aj na rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania.

Program cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 - 2020 trvá už šiesty rok. Za ten čas sa zrealizovalo veľa atraktívnych mikroprojektov, napríklad vyhliadkové veže v obciach Divinka, Novoť, či Ujsoly. Okrem projektov na vybudovanie rozhľadní však môžu záujemcovia podávať projekty napríklad na vybudovanie turistických chodníkov alebo cyklotrás, modernizáciu drevenej architektúry či muzeálnych objektov, ako i na výmenné stáže pre študentov. Nápadom sa medze nekladú, obmedzené sú len výškou výdavkov. Tá sa pohybuje od 70 (pri individuálnom mikroprojekte) do 140- tisíc eur (pri spoločnom mikroprojekte). Mikroprojekty sú spolufinancované z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) vo výške maximálne 85 percent oprávnených nákladov. Realizácia mikroprojektu nesmie trvať viac ako 12 mesiacov.

Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku môžu predkladať mestá, obce, združenia samosprávnych jednotiek, neziskové organizácie podporujúce regionálny rozvoj, priemyselné a obchodné komory a iné subjekty. Žiadosti o príspevok treba doručiť najneskôr do 31.júla 2019 do 15. hodiny a to elektronicky prostredníctvom generátora žiadostí a vyúčtovaní https://www.e-interreg.eu/sk a písomne na podateľňu Úradu ŽSK v Žiline.

Všetky dôležité informácie pre záujemcov sú zverejnené na www.zilinskazupa.sk v časti Eurofondy a EÚ (Fond mikroprojektov Interreg V-A PL-SK 2014-2020).


Spodná navigácia

Aktualizácia: 30.07.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky