5. október 2018

Takmer 300-tisíc EUR na rozvoj kultúry a cezhraničného vzdelávania

 

 

 

5.10.2018, Žilina – Žilinská župa pokračuje v získavaní fondov z Európskej únie v rámci cezhraničnej spolupráce. Výbor pre Mikroprojekty INTERREG PL – SK schválil projekty pre 8 obcí v Žilinskom kraji v celkovej hodnote takmer 300-tisíc EUR.

Žilinská župa pokračuje v získavaní eurofondov v rámci cezhraničnej slovensko-poľskej spolupráce. Prostredníctvom strešných projektov si mestá, obce a verejné subjekty môžu realizovať mikroprojekty, ktorých hlavným cieľom je rozvoj a posilnenie spolupráce medzi krajinami na oboch stranách hranice najmä v oblasti kultúry, vzdelávania, cestovného ruchu ako aj v sociálnej a ekonomickej oblasti. Aktuálne výbor pre mikroprojekty schválil žiadosti vo výške približne 282 000 EUR v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva a rozvoja cezhraničného vzdelávania. Projekty sú schválené pre obce Zubrohlava, Sihelné, Klin, Rabča, Novoť, Beňadovo, Nová Bystrica a Turzovka.

Hospodársky rast a sociálny rozvoj oravskej Zubrohlavy a poľskej Lipnice Wielky má priniesť projekt Vandrujeme cez hranice. V rámci neho bude vybudovaná turistická infraštruktúra pri cyklotrasách ako napríklad vyhliadková veža a oddychové miesta. Na doterajšie partnerstvá nadviazali obec Rabča s gminou Swinna projektom Odovzdávanie dedičstva predkov mladým pokoleniam. Cieľom je vzbudiť záujem o ľudové tradície u mladej generácie vytvorením folklórneho súboru a spoločným tréningom so súborom Hajduki z partnerskej gminy. Oživiť zabudnuté goralské zvyky má zas pomôcť spolupráca obce Klin s Gminou Jeleśnia. Rovnako tak aj ďalšie mikroprojekty majú za cieľ ochranu a rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva a jeho udržateľné využitie návštevníkmi i  domácimi.

Realizovaním mikroprojektov na území Žilinského kraja vzniklo v poslednom období 66 km nových a zmodernizovaných turistických chodníkov a bolo obnovených 26 pamiatok kultúrneho a prírodného dedičstva.

Aktuálne je vyhlásená výzva v rámci rozvoja cezhraničného a celoživotného vzdelávania s termínom na predkladanie žiadostí do 16. novembra 2018 (http://www.zilinskazupa.sk/sk/eurofondy/vyzva-predkladanie-ziadosti-poskytnutie-financneho-prispevku-mikroprojekty-ramci-stresneho-projektu-veducim-partnerom-zwiazek-euroregion-tatry.html​).

 

Školenie ohľadom výzvy
http://www.zilinskazupa.sk/files/odbory/EPaRR/2018/dokumenty/28.9/pozvanka-tatry-skolenie-ziadatelia.pdf