SÚZVUK GENERÁCIÍ

Projekt vďaka ktorému sa spojili generácie mládeže a seniorov cez spoločné aktivity a diskusné posedenia.

 

 

 

 

 

 

Pri udeľovaní grantov na projekt Aktívny človek = aktívna spoločnosť získali podporu aj aktivity v oblasti dobrovoľníctva. Občianske združenie Ekonóm pri Obchodnej akadémii v Liptovskom Mikuláši realizuje vďaka grantu projekt Súzvuk generácií. Cieľom projektu je dobrovoľníctvo a spájanie generácie mládeže a seniorov cez spoločné aktivity a diskusné posedenia. Študenti OA LM oslovili Klub seniorov Okoličné a Podbreziny a oni ich návrh s radosťou prijali.


Aktivity projektu boli odštartované dňa 10.10. 2019 pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Žiacka školská rada OA bola na návšteve v klube seniorov. Predniesli im básne, potešili darčekom, seniori pripravili študentom pohostenie s koláčikmi a čajom. Spoločne si zaspievali ľudové, ale aj moderné piesne, vymenili zážitky, ako sa učilo kedysi a ako sa učí dnes. Hneď v nasledujúci týždeň prišli študenti pomáhať pri jesenných prácach - hrabali lístie, odpratávali drevo... Celé sa to nieslo v duchu dobrej nálady a smiechu. V novembri pokračoval projekt návštevou seniorov v Obchodnej akadémii LM, kde zažili školské vyučovanie súčasnej mládeže a strávili deň súťažami a hrami so študentmi ale aj ukážkou, ako prebieha moderné vyučovanie v súčasnej škole.


Študenti a seniori si porozumeli a nadviazali priateľský vzťah, preto sa rozhodli, že v stretnutiach a aktivitách budú pokračovať aj po skončení projektu.

Video k nahliadnutiu: 
https://drive.google.com/file/d/1jQa7QkVEuU_Trth-yoDu9SWrUyIHdlxU/view

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 02.12.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky