4. jún 2020

SÚŤAŽ na revitalizáciu Slanického ostrova umenia

 

 

 

 

 

 4.6.2020, Žilina – Žilinský samosprávny kraj vyhlásil urbanisticko-architektonickú súťaž na revitalizáciu Slanického ostrova. Súťažné návrhy je možné predkladať do 27. júla 2020. Víťaz získa odmenu vo výške tritisíc eur.

 

Proces obnovy Slanického ostrova umenia rozbehla župa vlani, kedy začala s jeho čistením. Nasledovala obnova chodníkov a spevnených plôch. Minuloročnou novinkou je aj 3D vizualizácia hlavného oltára. Do ďalšej obnovy chce zapojiť aj odbornú verejnosť. ,,Veríme, že súťaž prinesie netradičné pohľady a nové inšpirácie ako plnohodnotne využiť priestor ostrova. Súčasťou musí byť aj návrh bezbariérového prístupu na ostrov. Tvorcom nechávame voľnú ruku pri návrhoch urbanistického, architektonického, či krajinárskeho riešenia. Tešíme sa na nové nápady,“ uviedla županka Erika Jurinová. Župa od revitalizácie očakáva estetické kultúrno-spoločenské využitie priestoru zapojením čo najširšej verejnosti.

Súťaž bude jednokolová. Počet účastníkov nie je limitovaný. Doručené návrhy budú kontrolované najskôr po formálnej stránke. Tie, ktoré splnia stanovené súťažné podmienky, bude hodnotiť ďalej porota pozostávajúca zo štyroch oblastí – odborná komisia (30%), poslanecká komisia (30%), verejnosť (30%) a komisia predsedníčky ŽSK (s pomerným hlasom 10%).

Župa ocení tri najlepšie návrhy finančnou odmenou. Víťaz získa tritisíc eur, druhý v poradí dvetisíc eur a tretí tisíc eur.

Bližšie informácie a podmienky súťaže sú k dispozícií na: http://www.regionzilina.sk/sk/vyzva-predkladanie-ponuk-revitalizacia-slanickeho-ostrova-umenia.html


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.06.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky