17. september 2019

Súťaž na autobusového dopravcu pomaly vrcholí

 

 

 

 


16.9.2019, Žilina – V novembri končia zmluvy autobusovým dopravcom v Žilinskom kraji. Župa súťaží nového dodávateľa na najbližšie dva roky. Županka Erika Jurinová zdôraznila, že cieľom otvorená a férová súťaž dopravcov pre Žilinský kraj. O priebehu verejného obstarávania informovala poslancov na pondelkovom zastupiteľstve.

 

Koncom roka končia v Žilinskom kraji dvom autobusovým dopravcom desaťročné zmluvy, ktoré boli uzatvorené bez spravodlivej hospodárskej súťaže ešte bývalým vedením. Nové vedenie župy bezprostredne po nástupe do funkcie v roku 2018 zistilo, že jediná možnosť ako zabezpečiť dopravu na nasledujúce obdobie je ísť do súťaže. Dodatky na základe platných právnych noriem nie je možné podpísať.
Už vo februári 2018 vznikla dopravná skupina, ktorá zahŕňala odborníkov na rôzne oblasti, ako sú doprava, verejné obstarávanie, analytika, ekonómia, právo a pracovala na príprave súťažných podkladov. Rok na to župa postupne vyhlásila tri súťaže, cez ktoré chce vybrať dodávateľa na dva roky s opciou na tretí rok. Súťaže sú dočasným riešením na preklenutie obdobia do vyhlásenia a ukončenia súťaže na dlhodobé desaťročné kontrakty. Celková hodnota troch zákaziek na tri roky je 112 mil. eur bez DPH vrátane tržieb.

 

Dnes župy uhrádzajú dopravcom celú stratu – rozdiel medzi nákladmi a tržbami. Navyše dopravcovia nemajú povinnosť obstarávať v otvorených súťažiach, preto kraj nemá garanciu, že všetky vstupy sú obstarávané za najvýhodnejších podmienok. A súčasné zmluvy ich nijak nevedú a nemotivujú k zefektívneniu nákladov. Víťaz, ktorý vzíde zo súťaže, bude v zmluve garantovať výšku svojich nákladov v cene na kilometer. ,,Tie by sa síce zvyšovali o infláciu, valorizáciu mzdových nákladov či nafty, ale malo by to jasné mantinely. Aby sme vedeli, s akými sumami môžeme pracovať, predpokladanú hodnotu zákazky sme stanovili po dôslednej analýze faktúr z posledných rokov,“ uviedla županka Erika Jurinová. Takýmto spôsobom sa súťaží aj v okolitých európskych krajinách – iba v Česku je takto spustených 50 tendrov, funguje to tak v Rakúsku, Francúzsku či Poľsku.

14. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK

 

 

Dnes pre župu jazdia dve spoločnosti –SAD Žilina (Žilina a okolie, Kysuce a Turiec) a Arriva Liorbus (Orava a Liptov). ,,Celý žilinský región sme rozdelili na päť samostatných oblastí, ktoré sa dajú súťažiť jednotlivo pričom boli vypísané tri súťaže. Severné regióny Kysuce a Oravu sme spojili do jedného tendra, v ďalšom tendri súťažíme Liptov a v treťom je región Žiliny a Turiec. Jednotlivý dopravca sa môže zapájať do tendra pre ktorýkoľvek región v rámci nášho kraja,“ ozrejmila županka.

 

Niektorí dopravcovia začali využívať svoje právo a tendre napádali revíznymi postupmi v zmysle zákona. Začali podávať námietky v procese verejného obstarávania a kvôli čomu župa čelí časovému stresu. ,,Správne konania totiž majú svoje lehoty, pričom dopravcovia využívajú posledné možné termíny na podávanie námietok a otázok. Majú na to právo, ale zo strany župy to vnímame tak, že kvôli tomu dochádza k extrémne dlhému trvaniu súťaží,“ dodala županka. Blokovaná z dôvodu uplatnenia revíznych postupov a odvolaní je od marca 2019 súťaž pre regióny Kysuce a Orava a v najbližších dňoch vo veci rozhodne RADA ÚVO. V druhej zákazke pre regióny Turiec a Horné Považie nebola predložená žiadna ponuka, preto tam v súčasnosti prebieha priame rokovacie konanie s viacerými dopravcami. A v tretej zákazke pre región Liptov sme v stave vyhodnocovania ponúk a teda pred ukončením verejnej súťaže.


Staré zmluvy platia do 29. novembra 2019. ,,V záujme všetkých obyvateľov nášho kraja robíme všetko preto, aby sme zabezpečili autobusovú prímestskú dopravu,“ uzavrela županka.

 

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.09.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky