20. Január 2016

Študenti sa môžu zapojiť do novej župnej súťaže

 

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 20. január 2016

Žilinský samosprávny kraj vyhlásil súťaž pre študentov stredných škôl v pôsobnosti Žilinskej župy „Môj originálny čitateľský denník“. Cieľom novej aktivity je nielen snaha o zvýšenie čitateľskej gramotnosti mladých ľudí, ale rovnako i vytvorenie motivácie ku kreatívnej tvorbe vlastných čitateľských denníkov. „Moderná doba so sebou prináša mnoho skvelých vymožeností, vďaka ktorým sa však stávame čoraz lenivejšími a môže sa tak stať, že mladá generácia postupne zabudne na čítanie klasických kníh a dokonca i na písanie. Preto verím, že do súťaže sa zapojí čo najviac študentov a aj prostredníctvom našich ďalších aktivít budeme naďalej podporovať zvyšovanie čitateľskej gramotnosti obyvateľov Žilinského kraja,“ uviedol riaditeľ Úradu ŽSK Pavol Holeštiak, pod ktorého záštitou sa prvý ročník súťaže v roku 2016 uskutoční. 

Podľa slov riaditeľky odboru školstva ŽSK Dany Mažgútovej, komisia zložená z pedagogických a odborných pracovníkov bude hodnotiť najmä spracovanie literárneho rozboru minimálne piatich diel podľa vlastného výberu. „Hodnotiť sa bude to, ako študent spracoval a podal svoj vlastný názor na dielo, ako porovnal už existujúce recenzie a zároveň či je text gramaticky a pravopisne správny. Vyššie hodnotenie môžu žiaci získať aj za kreatívne spracovanie samotnej väzby, ilustrácií a iných originálnych nápadov,“ zdôraznila Mažgútová. Čitateľské denníky musia byť písané ručne a obohatené vlastnými ilustráciami. Zo školských kôl postúpia do krajského hodnotenia nanajvýš dve práce žiakov z každej školy. Okrem diplomu získajú v júni 2016 autori najkvalitnejších denníkov aj hodnotné vecné ceny.

ŽSK je zriaďovateľom 64 stredných škôl v regiónoch Kysuce, Horné Považie, Turiec, Orava a Liptov. 

Lenka Záteková
hovorkyňa ŽSK 

Spodná navigácia

Aktualizácia: 20.01.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky