Stretnutie ku krízovému riešeniu dopravnej situácie

Ľudia na Kysuciach, ale i v Žiline a Liptove každý deň strácajú čas v kolónach a dopravnom chaose.

 

 

 

Na Úrade Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) sa uskutočnilo pracovné stretnutie ku krízovému riešeniu dopravnej situácie v regióne pri výstavbe diaľnic D1, D3 a železničného uzla Žilina .

Rokovania so žilinskou župankou Erikou Jurinovou sa zúčastnil poslanec NR SR a ŽSK Ján Marosz, ktorý aj inicioval stretnutie, poslanec ŽSK a predseda komisie dopravy Matej Fabšík, riaditeľ Úradu ŽSK Martin Cingel, prednosta Mestského úradu Žilina Michal Berger, predseda podnikateľov Dolných Kysúc Ľubomír Janoška a člen komisie dopravy mesta Žilina Igor Korček. Matej Fabšík i Ľubomír Janoška sú zároveň aktivistami, ktorí vyvíjajú iniciatívu za dostavbu diaľnice D3.

Ľudia na Kysuciach, ale i v Žiline a Liptove každý deň strácajú čas v kolónach a dopravnom chaose. Trpia rodiny, príbuzní a tiež firmy, do ktorých sa nedokážu dostaviť načas. Okrem toho, že firmy v dôsledku zlej dopravnej situácie v regióne vykazujú straty, stále viac zaznievajú hlasy, že aj kvôli doprave zvažujú živitelia rodín odchod do zahraničia a radikalizujú sa postoje obyvateľov. Dopravné „peklo“ a utrpenie ľudí, ktoré spôsobuje nečinnosť štátu je potrebné zmierňovať všetkými dostupnými prostriedkami.

„Aj keď nedokončená výstavba diaľnice D3 na Kysuciach, tunela Višňové, obchvatu Ružomberka a ďalších veľkých dopravných projektov nie je priamo v kompetencii samospráv - kraja či mesta, chceme prevziať zodpovednosť za územie a tvrdo požadovať počas príprav i výstavby také dočasné dopravné riešenia, ktoré nezabrzdia, nezničia život v regióne a neobmedzia hospodársku súťaž firiem, ktoré pôsobia v našom regióne,“ povedala predsedníčka Jurinová. Preto už v dohľadnom čase župa v spolupráci s mestom Žilina i ďalšími samosprávami navrhne zriadenie pozície „krízového manažéra" pre mobilitu obyvateľov Žilinského kraja. V jeho pôsobnosti by malo byť získavanie aktuálnych a presných dát z rôznych cestných a železničných projektov, navrhovanie takých dopravných postupov a riešení pre samosprávy, ktoré by minimalizovali škodlivé dopady výstavby diaľnic, železnice (uzol Žilina) a celkovo dopravy na životy a majetok občanov a v neposlednom rade zabezpečenie informovanosti obyvateľov v dostatočnom predstihu o prípravách projektov.

Výstupom bude koordinácia VÚC, dotknutých samospráv, zamestnávateľov, obchodných komôr a širšieho regiónu za účelom minimalizácie negatívnych dopadov na život v regióne vo všetkých aspektoch. „Ako sa hovorí, šťastie praje pripraveným a my už nechceme v regióne zažívať, že až keď začne realizačná fáza projektov samospráva zistí, že obchádzkové trasy neexistujú a iné dopravné riešenia nie sú dostačujúce a pre investora - zväčša štát - dôležité. To naše regióny zabíja,“ dodala Jurinová. Verí, že ide o ďalšie z pozitívnych riešení kraja pre spoľahlivú dopravu a mobilitu ľudí v Žilinskom kraji.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 09.09.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky