14. December 2015

Stredoškoláci môžu objavovať regionálne dejiny prostredníctvom Župného dejepisu

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 14. december 2015

Na treťom zasadnutí Krajského stredoškolského parlamentu Žilinského samosprávneho kraja dnes uviedol predseda ŽSK Juraj Blanár spolu s historikom Milošom Jesenským a predsedníčkou Krajského stredoškolského parlamentu do života novú publikáciu Žilinská župa v dejepise. Kniha sleduje slovenské a svetové dejiny z pohľadu jednotlivých regiónov Žilinského kraja a tematicky nadväzuje na dejepisné osnovy pre žiakov stredných škôl. „Župný dejepis, ako môžeme túto knihu jednoducho nazvať, je jedinečným zdrojom informácií o histórii nášho kraja. Každý región, či už Kysuce, Liptov, Orava, Horné Považie alebo Turiec, mal svojrázne dejiny a historici z inštitúcií Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s učiteľkami dejepisu sa podujali vypracovať návod, ako čítať veľkú svetovú históriu cez ich bežné, dá sa povedať až každodenné udalosti. Cením si, že publikáciu zaradilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do zoznamu odporúčaných materiálov pre stredné školy,“ zdôraznil žilinský župan Juraj Blanár. Podľa jeho slov sa čitatelia cez kapitoly prenesú slovanskou dobou, uhorským kráľovstvom, fenoménmi novovekého sveta, habsburskou monarchiou a obomi svetovými vojnami. „Dejiny sa nediali iba na kráľovských hradoch, v metropolách a centrách, ale aj v našich regiónoch, ktoré už viac ako desať rokov tvoria Žilinskú župu,“ dodal Blanár.

Knihu Žilinská župa v dejepise vydala Matica slovenská a na jej tvorbe sa podieľali odborníci z Kysuckého, Liptovského a Považského múzea a Oravskej knižnice A. Habovštiaka. Okrem historických faktov ponúka publikácia i úlohy, ktoré pomôžu žiakom lepšie sa zamerať na dôležité medzníky dejín a zároveň si na konci každej kapitoly prečítať zaujímavosti, nové podnety a odporúčania. Župný dejepis bude distribuovaný do všetkých stredných škôl v Žilinskom kraji a zároveň do knižníc, odkiaľ si ho budú môcť záujemcovia vypožičať.

Záznam z rokovania Krajského stredoškolského parlamentu ŽSK nájdete na odkaze https://www.youtube.com/watch?v=IIQaiQZZLBI

Lenka Záteková
hovorkyňa ŽSK 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.12.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky