4. APRÍL 2014

Strečniansky hrad a podhradie ožije unikátnym festivalom

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Myšlienkou KonzervaFestu je podporiť mladých umelcov

Žilina, 4. apríl 2014 

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) a Súkromná spojená škola Martin s organizačnou zložkou Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium organizujú v dňoch 6.-8. júna 2014 podujatie KonzervaFest. Festival je zameraný na podporu mladých umelcov, ktorí vďaka podujatiu odprezentujú najmä svoje absolventské predstavenia pred odbornou i laickou verejnosťou. Okrem jedinečnej možnosti konfrontácie tvorby s ostatnými študentmi z celého Slovenska účastníci absolvujú aj workshopy, ktoré budú prebiehať počas všetkých troch dní festivalu. Zaujímavosťou je, že sa obsah workshopov sústreďuje na také oblasti, ktoré nie sú v dostatočnej miere podchytené v učebných osnovách, a preto budú pre študentov mimoriadne atraktívne. Prípravu na budúcu umelecko-tvorivú prax si budú účastníci zdokonaľovať  na workshopoch divadelnej kritiky, autorského písania, bábkovej tvorby, fyzického a pohybového divadla a filmu. ,,Našou ideou je položiť základy dlhodobej platforme, ktorá umožní končiacim študentom umeleckých škôl ukázať, čo sa počas svojho štúdia naučili. Nevýhodou absolventských a vôbec celkovo konzervatoristických predstavení je, že nemajú dlhú životnosť. Chceme, aby mali účastníci festivalu možnosť konfrontácie s ostatnými školami a efektívnejšie zúročili vlastné úsilie i vedomosti, schopnosti a zručnosti nadobudnuté počas štúdia. Ide však o veľký projekt, na ktorý sme potrebovali silného partnera. Našli sme ho v Žilinskom samosprávnom kraji,“ uviedol autor myšlienky projektu a pedagóg Súkromnej spojenej školy Michal Legíň. 
,,Zámerom župy je vytvoriť v Žilinskom kraji optimálne podmienky pre stretávanie sa mladých umelcov. KonzervaFest je jedným zo spôsobov, ako takéto výsledky dosiahnuť. Radi podporíme originálny a prínosný nápad a tým myšlienka KonzervaFestu rozhodne je. Vnímame ju aj ako silný preventívny nástroj pred nežiaducimi spôsobmi trávenia voľného času mládeže. Pevne verím, že sa nám spoločnými silami podarí zhmotniť predstavu do konkrétneho podujatia a zachováme jeho kontinuitu i v ďalších rokoch. Podpory mladých talentovaných ľudí nikdy nie je dosť,“ dodal župan Juraj Blanár. Festival sa bude konať v priestoroch Hradu Strečno a  jeho podhradí, kde je od septembra 2013 sprístupnená oddychová zóna v prostredí autentickej stredovekej dediny Paseka.  

 

Mgr. Hana Danová
hovorkyňa ŽSK

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 09.01.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky