12. JANUÁR 2015

Sociálne služby ako verejný záujem

 

 

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja 

Žilina, 12. január 2015

 

Už po druhý krát sa na pôde Žilinskej župy stretnú odborníci z oblasti sociálnych služieb. V utorok 20. januára 2015 organizuje Zväz poskytovateľov sociálnych služieb v SR v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom druhý ročník odbornej konferencie na tému „Sociálne služby ako verejný záujem“. Vytvára sa tým príležitosť pre komunikáciu a výmenu skúseností v oblasti poskytovania sociálnych služieb. So svojimi prednáškami vystúpia odborníci z praxe, zástupcovia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a odborníci zo susednej Českej republiky. O potrebe takéhoto dialógu svedčí i vyše stovka prihlásených účastníkov a pozitívne ohlasy z vlaňajšieho roku. „Hlavným cieľom konferencie je zachytiť a deklarovať progresívne trendy rozvoja sociálnych služieb. Účastníkom budú predstavené národné priority rozvoja, plnenie legislatívnych požiadaviek v praxi, ochrana ľudských práv prijímateľov sociálnych služieb s prepojením na príklady dobrej praxe,“ uviedla predsedníčka Zväzu poskytovateľov sociálnych služieb v SR Adriana Adamicová. Ako doplnila, demografický vývoj v Európe má za dôsledok zmeny v prioritách rozvoja sociálnych služieb. Mení sa vnímanie zdravotne znevýhodnených občanov a nároky na poskytovateľov sociálnych služieb. Pohľad odborníkov i skúsenosti z praxe budú teda podľa jej slov podnetnou skúsenosťou pre ľudí, ktorí priamo pracujú v sociálnych službách i pre odbornú verejnosť. „Témy konferencie sú veľmi zaujímavé a vychádzajú z potrieb praxe tak pre poskytovateľov ako aj pre prijímateľov sociálnych služieb. Verím, že i takýmto spôsobom prispejeme k profesionálnemu rozvoju poskytovania sociálnych služieb, nielen v našom kraji, ale v rámci celého Slovenska a získame nové skúsenosti od partnerov z Čiech,“ doplnil žilinský župan Juraj Blanár. Žilinský samosprávny kraj poskytuje sociálne služby prostredníctvom 26 zariadení a zo svojho rozpočtu prispieva na sociálnu oblasť ročne sumou približne 30 miliónov eur.

Celú konferenciu si budú môcť záujemcovia pozrieť i naživo prostredníctvom online prenosu na webstránke Žilinského samosprávneho kraja www.zilinskazupa.sk.

link na sledovanie priameho prenosu TU.

Pozvánka