27. NOVEMBER 2014

So záchranou Budatínskej kaplnky sa začne už na jar

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 27. november 2014


Hradná kaplnka na Budatínskom hrade je od roku 2003 kvôli havarijnému stavu pre verejnosť zatvorená. S jej opätovným uvedením do života pomôže schválený projekt s názvom „Bez kaplnky nie je hrad“.
„Projekt obnovy kaplnky je spolufinancovaný z finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Nenávratný finančný príspevok predstavuje sumu 443 717 eur, pričom prijímateľ, Žilinský samosprávny kraj, projekt spolufinancuje vo výške 78 303 eur,“ povedala na dnešnej tlačovej konferencii riaditeľka odboru kultúry a cestovného ruchu Zuzana Kmeťová a dodala: „v súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavebných prác. Ich začiatok sa predpokladá na jar budúceho roka. Ukončenie realizácie projektu je naplánované na apríl 2016.“
Stavebné úpravy zahŕňajú výmenu okien a strešnej krytiny, úpravu vstupných priestorov a osadenia replík dverí podľa zachovaných originálov, položenie novej dlažby z prírodného kameňa a vytvorenie novej prezentačnej miestnosti s presklenými stenami. Okrem toho kaplnku čaká reštaurovanie pôvodných výmalieb v barokovo - klasicistickom slohu. Na poschodí bude vytvorená voľne prístupná exteriérová miestnosť, ktorá bude slúžiť na účely výstav a iných komunitných aktivít. Dôraz sa kladie na bezbariérovosť, nakoľko hradné priestory nedovoľujú imobilným návštevníkom plnohodnotnú prehliadku hradu. V kaplnke bude k dispozícii výpočtová technika umožňujúca zrealizovať virtuálnu prehliadku hradných expozícií a hradnej veže s panoramatickým pohľadom do okolia. 
Zrekonštruovaná kaplnka by mala slúžiť aj mládeži. Stane sa miestom konania kultúrnych a vzdelávacích podujatí, workshopov zameraných na poznávanie dejín hradu interaktívnou formou vrátane povestí o hrade. Prvotným podujatím bude poznávacia súťaž pre stredoškolskú mládež, kde si mladí ľudia zábavnou formou osvoja dejiny hradu a okolia, ako aj povesti, ktoré sa k nemu vzťahujú.
Osobitný význam sa kladie aj na kultúrnu rozmanitosť a medzikultúrny dialóg. V dobe udržateľnosti projektu bude vyčlenený priestor pre prezentáciu a dokumentáciu kultúrnej histórie rôznych spoločenských, etnických a kultúrnych menšín a skupín s osobitným dôrazom na národnostné menšiny. Jedným z projektových podujatí je aj podujatie "Korene nevykoreníš", ktorého cieľom je priblížiť verejnosti život národnostných menšín v Nórsku a na Slovensku. „Rekonštrukcia hradnej kaplnky má dôležitý význam. Je ďalším krokom komplexnej obnovy Budatínskeho hradu, ktorý v minulosti slúžil ako strážca významných ciest a mýtnych staníc. Po renovácii bude hrdo reprezentovať kultúrno-historický odkaz našich predkov,“ povedal predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár.

 

„Zachráňme dedičstvo našich predkov“ – „Save the heritage of our ancestors“

www.eeagrants.sk